6 ICT trends en ontwikkelingen op de ICT-markt voor 2023

Als we bij Hands on ICT ergens blij van worden, dan is het van technologie. We zijn dan ook niet voor niets Managed Service Provider Plus; we houden ons graag bezig met complexe ICT-vraagstukken. Van onderhoud, beheer en digitalisering tot BI, advisering en ICT-security. Deze vraagstukken zijn vaak gebaseerd op de ontwikkelingen in de markt en de manier waarop organisaties hierop anticiperen. Graag delen we vanuit deze ervaring een blik op 2023 en onze visie op de IT-trends en -ontwikkelingen die wij als ICT-partner voorzien voor komend jaar.

Het belang van ICT in 2023

We staan voor een onvoorspelbaar jaar waarin we te maken hebben met veel onzekerheden. De energiekosten zijn extreem hoog en zullen niet snel dalen. Het personeelstekort doet veel bedrijven pijn. En daar komt de oorlog in Oekraïne nog bij, met alle onrust op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity, voornamelijk uit Rusland. De consequenties die hieruit voortvloeien zijn nog niet te overzien. Linksom of rechtsom gaan we met z’n allen flink de effecten voelen van de crisis waarmee we te maken hebben. Dat uit zich nu vooral in continu stijgende kosten, een effect dat nog niet is gestopt. Hierdoor gaan veel bedrijven op de rem trappen, waardoor besluitvorming trager of zelfs uitgesteld wordt. Uit eerder onderzoek van een Nederlandse kredietverzekeraar bleek de verwachting dat eind 2022 een enorme stijging aan faillissementen zou laten zien. Al met al geen goed begin van 2023 en weinig hoopvol.


Trage inzet van effecten crisis

Maar deze voorspelling is tot op heden gelukkig maar ten dele waarheid geworden. Vreemd genoeg lijkt het, eind 2022, stilte voor de storm. De terrassen zitten op een zonnige dag overvol en, hoewel het aan de portemonnee al wel pijn doet, lijken de meeste bedrijven te opereren zoals gewoonlijk. Ja, bepaalde sectoren zoals de horeca ervaren grotere uitdagingen, maar niet in elke branche is het (nu nog) gelukkig een zwart scenario. De markt lijkt dus volledig anders te reageren op deze crisis dan voorheen. Dat biedt ook weer een positiever perspectief voor 2023.

Het belang van ICT wordt in 2023 steeds groter

Dat laat onverlet dat veel bedrijven het in 2023 lastig gaan krijgen. ICT lijkt misschien in tijden van crisis minder van belang om door die moeilijke periode heen te komen. Echter, als we íets hebben ervaren bij de organisaties waar wij meelopen als Managed Service partner, is dat focus op dataontsluiting en security juist zorgen voor een stabiele organisatie waar minder krimp plaatsvindt.”

Blijf bedreigingen voor

Bedrijven met adequate en frequente monitoring en slimme security-oplossingen binnen hun systemen, staan alvast 1-0 voor bij bedreigingen van buitenaf. Een incidentele pentest volstaat niet als goede ICT-beveiliging. En met ICT-omgevingen die steeds complexer worden, is het hebben van een heldere en datagedreven ICT-structuur een enorme pré. Des te makkelijker kun je als organisatie op basis van goede data-analyses je koers bepalen en navigeren door deze onzekere tijden. Dit belang wordt door mkb-ondernemingen nog niet altijd even goed erkend. Onze taak ligt nu bij het creëren van deze bewustwording.

De 6 ICT-trends die we in 2023 gaan zien:

Eén ding is zeker: de ontwikkeling van technologie staat nooit stil. Dit zijn de zes trends die je helpen om strategisch je koers te bepalen voor 2023.

 1. De hybride paradox

Hybride werken is een blijvertje. Toch zijn de veranderende wensen van werknemers een uitdaging voor veel werkgevers. Het merendeel van de werknemers wil namelijk flexibel op afstand werken. Maar tegelijkertijd willen ze óók meer persoonlijke tijd doorbrengen met collega’s. Deze tweestrijd wordt ook wel de hybride paradox genoemd. ICT speelt een grote rol bij het faciliteren van een hybride werkvorm. Handige tools stellen je in staat om niet alleen het samenwerken te faciliteren, maar ook de betrokkenheid en ervaring van medewerkers verbeteren. Denk aan Microsoft Teams, SharePoint en Viva. Ook hardware zoals conference speakers of een Surface Hub worden steeds geavanceerder om prettiger hybride te vergaderen.

2. De distributed cloud

Naast de al bekende termen public- en hybrid cloud is deze relatief nieuwe variant verschenen: de distributed cloud. Een clouddienst die edge computing en multicloud samenbrengt in één uitgekiende ICT-omgeving. Door de distributie van openbare cloudservices wordt het mogelijk om publieke clouddiensten naar verschillende fysieke locaties te brengen. Zowel naar je eigen datacenter als naar verbonden apparaten aan de ‘rand’ van je ICT-omgeving. De voordelen hiervan? Dat eindgebruikers sneller toegang hebben tot data. Oók bij zwaarbelaste databases. Dat komt door een minimale vertraging in de verwerking van computergegevens via een netwerkverbinding.

3. Internet of Behaviours

Internet of Things (IoT) is een trend die we al jaren zien. De nieuwe trend is het Internet of Behaviors (IoB)? Het is als het ware een verlengstuk van IoT en een combinatie van:
  • Technologie
  • Gedragswetenschappen
  • Gegevensanalyses
IoB combineert meerdere bronnen van individuele gegevens (zoals data uit persoonlijke apparaten, microchips, tracking of socialmedia-activiteiten) wat waardevolle informatie oplevert over de interesses en voorkeuren van de consumenten. Kortom: een goudmijn aan data voor marketeers, productontwikkelaars en strategen. 

4. Het tekort aan ICT-personeel

ICT-talent is moeilijk te vinden, terwijl de vacatures blijven toenemen. Niets nieuws, want dit is al enkele jaren gaande. Toch gaan zien we enkele verschuivingen zien in het oplossen van deze tekorten. We zien steeds meer bedrijven de focus verleggen van dure acquisitie naar ICT-personeel naar alternatieve invullingen van dit tekort door:

  • Binnen de organisatie op zoek te gaan naar verborgen ICT-talent en dit talent op te leiden en te trainen voor een ICT-functie binnen de organisatie.
  • Meer aandacht te hebben voor schoolverlaters en laaggeschoolde werknemers. Hun interesse, mogelijke talent en digitale skills zorgen voor een poel vol potentieel ICT-personeel.
  • De samenwerking aan te gaan met een ICT-businesspartner en door (een deel van de) ICT-werkzaamheden uit te besteden. Zeker als er geen eigen ICT-kennis in huis is of wanneer je wilt voorkomen dat die kennis abrupt verdwijnt.

Ook tools zoals Power Automate en Power BI nemen veel werk uit handen. Taken worden geautomatiseerd en je hebt sneller inzicht in data. Deze oplossingen zorgen niet direct voor de oplossing van het personeelstekort, maar je kunt hierdoor wel efficiënter werken.

5. Werken in een fabriek Fabriek en een Lab

Organisaties nemen steeds minder de tijd om vooruit te kijken, waardoor innovatie een lage prioriteit krijgt. Met een Fabriek en een Lab creëer je ruimte voor innovatiemogelijkheden. Met een Fabriek en een Lab geven we een scheiding weer tussen de operationele ICT-werkzaamheden en ICT-innovatie:

  • In de Fabriek werk je met de software en systemen die nodig zijn voor de dagelijkse bedrijfsprocessen.
  • In het Lab werken de ‘andersdenkende’ mensen die niet binnen de lijntjes kleuren. Zij zijn vaak de sleutel tot nieuwe diensten, producten en ideeën.

De kern van deze trend: durf te luisteren naar ‘andersdenkende’ mensen en sta open (en creëer ruimte) voor verandering binnen je organisatie.

6. ICT-security: Vroegtijdig anticiperen op cyberaanvallen 

Het aantal aanvallen groeit nog altijd. De ontwikkelingen in de cybersecurity om bedrijfscontinuïteit te waarborgen staan dan ook niet stil. We zien 3 belangrijke opkomende trends binnen de cybersecurity met als gemene deler het vroegtijdig anticiperen op cyberaanvallen. Zo zien we een stijgend gebruik van Artificial Intelligence (AI) in ICT-security voor het detecteren van ongewoon gedrag in de dagelijkse werking van een netwerk en dataclassificatie.

Ook de honeypot (een nagemaakte ICT-omgeving) als lokmiddel voor cybercriminelen wordt steeds vaker ingezet om te leren van crimineel gedrag. En als laatste zien we dat steeds meer bedrijven bezig zijn om van iedere medewerker een ICT-security officer te maken. Hiermee maak je van je medewerkers zogezegd een human firewall. We zien de aanvragen voor security awareness-programma's sterk stijgen aangezien deze ideaal bijdragen bij kennis over cybersecurity. 

Download het volledige trendrapport 2023

Het is tijdrovend om als organisatie tot in detail op de hoogte te blijven van alle technologische ontwikkelingen. Daar helpt Hands on ICT je als ICT-businesspartner graag bij. We zorgen er niet alleen voor dat de dagelijkse ICT op orde is, maar we zijn er ook om met je mee te denken over nieuwe technologische ontwikkelingen en samen vooruit te kijken naar de toekomst. Hierdoor kun je als organisatie proactief voorsorteren op wat komen gaat. 

Wil je meer weten over de ICT Trends & ontwikkelingen voor volgende jaar? Download dan nu ons ICT Trendrapport 2023 en ben helemaal op de hoogte. Een overzicht van alle trendblogs vind je hier

Trendrapport 2024