Alles over NIS2

Eind dit jaar wordt de bestaande Europese richtlijn voor security (NIS) aanzienlijk strenger. 

NIS2 staat voor Network and Information Systems Security Directive en heeft als doel de digitale beveiliging te verbeteren en de impact van cyberincidenten te verminderen. Deze richtlijn beïnvloedt organisaties in verschillende sectoren en is bedoeld om de digitale infrastructuur in Europa te beschermen. NIS2 is op 27 december 2022 gepubliceerd. Echter hebben alle Europese landen tot 17 oktober 2024 om de richtlijn in nationale wet- en regelgeving te implementeren.

Wil je alles nog een keer in één overzicht doornemen?

Download dan onze whitepaper over NIS2 waar alles op één plaats te vinden is.

Gevolgen van NIS2

Deze regelgeving kan een grote impact hebben op jouw organisatie. We begrijpen dat het voor de meeste organisaties een grote uitdaging is om zich voor te bereiden op NIS2. We staan klaar om je hierbij te ondersteunen. Met onze YourSecurity service bieden we een uitgebreid assortiment aan diensten en producten die ervoor zorgen dat je altijd en overal veilig kunt werken, terwijl je waardevolle bedrijfsdata goed beveiligd is. Op deze manier kun je je alvast voorbereiden op de aanstaande regelgeving en tegelijkertijd je organisatie effectief beschermen tegen cybercriminaliteit.​

Voor wie geldt NIS2?

De NIS-richtlijn omvatte oorspronkelijk twee sectoren: kritieke infrastructuren en Digital Service Providers (DSP's). De NIS2-richtlijn breidt deze sectoren niet alleen uit, maar stelt ook strengere richtlijnen vast voor het definiëren van aanbieders die van cruciaal belang zijn voor de maatschappij.

Hieronder vallen sectoren zoals gezondheidszorg, transport, energieleveranciers, overheidsdiensten, voedselvoorziening, waterbeheerbedrijven en digitale dienstverleners. Bovendien wordt de NIS2-richtlijn uitgebreid naar wat wordt aangeduid als 'belangrijke sectoren'.

Met de nieuwe NIS2-regelgeving is de definitie van het begrip 'vitaal belang' verruimd. Zelfs als je niet direct binnen deze specifieke sectoren valt, maar wel diensten levert aan een bedrijf dat als vitaal wordt beschouwd, is de NIS2-richtlijn ook van toepassing op jouw organisatie.

Voor wie geldt NIS2?

Is jouw organisatie al NIS2 proof?

Weet jij al of jouw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt? Kom niet voor verrassingen te staan en doe hier de NIS2 snelscan.

Download hieronder onze snelscan PDF.

NIS2 snelscan

Wat zijn jouw verplichtingen?

Nummer 1Zorgplicht

Alle organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen, moeten voldoen aan hun zorgplicht. Dit houdt in dat ze bepaalde maatregelen moeten nemen. Denk hierbij aan het opzetten van plannen voor als er een groot cyberincident plaatsvindt en het gebruik van versleuteling en beveiliging van informatie. De richtlijnen voor de zorgplicht bevatten verschillende soorten maatregelen die organisaties moeten nemen om ervoor te zorgen dat hun informatiesystemen veilig en betrouwbaar zijn.

De richtlijnen voor de zorgplicht zijn: Risico analyse, beveiligingsbeleid, incidentenbeheer en training & bewustwording.

Nummer 2Meldplicht

Er geldt een meldingsverplichting voor alle organisaties die onder de NIS2-wetgeving vallen. Dat betekent dat zij binnen 24 uur na ontdekking van een incident moeten melden. Binnen een maand moet deze melding worden aangevuld met een meer gedetailleerd rapport. De meldplicht omvat specifieke aspecten met betrekking tot het melden van incidenten.

De meldplicht omvat deze zaken rondom incidentmeldingen: Daadwerkelijk schadelijk effect, operationele verstoring of financiële verliezen en bij materiële of immateriële schade.

Wat betekent dit concreet voor mijn organisatie?

Om te voldoen aan de zorg- en meldplicht moeten er een aantal zaken worden ingevoerd, opgezet en structureel in de gaten gehouden worden. De regelgeving is nog niet in detail door de overheid vrijgegeven, maar in grote lijnen weten we dat deze onderdelen zeker geborgd moeten zijn binnen je organisatie:

Maatregelen NIS2 mindmap versie2

Maatregelen in detail
1. Risicoanalyse

Voer een risicoanalyse uit om de meest kritieke data en systemen te identificeren en het bijbehorende risico op een hack te beoordelen

Hiermee identificeer je potentiële risico's op data en systemen. Daarnaast is het belangrijk om een Business Impact Analysis (BIA) uit te voeren om de impact van deze risico's op de bedrijfsvoering te begrijpen. 

2. Maatregelen bedrijfscontinuïteit

Ontwikkel een bedrijfscontinuïteitsplan. Op basis van de risicoanalyse en BIA moet een bedrijfscontinuïteitsplan worden ontwikkeld. Dit plan moet specifieke maatregelen bevatten om de geïdentificeerde risico's aan te pakken en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

3. Beoordeling veiligheid in keten

Beoordeel de veiligheid in de keten om potentiële risico's van externe leveranciers en dienstverleners te identificeren volgens de richtlijnen van NIS2.

Als het gaat om het beoordelen van de veiligheid in de keten en het identificeren van potentiële risico's van externe leveranciers en dienstverleners volgens de richtlijnen van NIS2, is het van belang om passende maatregelen voor bedrijfscontinuïteit te nemen. Bedrijfscontinuïteit richt zich op het waarborgen dat een organisatie blijft functioneren, zelfs in het geval van onvoorziene gebeurtenissen of verstoringen

4. Beveiliging van netwerk- en informatiesystemen

Neem maatregelen voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, met specifieke aandacht voor de inrichting ervan en het omgaan met kwetsbaarheden.

Ga aan de slag met een uitgebreide aanpak voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen, waarbij systemen goed zijn ingericht en er een doeltreffend beleid is voor het identificeren en omgaan met kwetsbaarheden. 

5. Cyberveiligheidsbeleid

Zorg er voor dat het personeel binnen uw organisatie op de hoogte is van het cyberveiligheidsbeleid en wordt nageleefd.

Om het cyberveiligheidsbeleid te waarborgen is het raadzaam om een trainingsprogramma te implementeren, waardoor alle medewerkers goed op de hoogte zijn van het beleid. Zorg er ook voor dat er consistent gehandeld wordt in overeenstemming met dit beleid. Zorg naast beleidstrainingen ook voor awareness trainingen om algehele bewustwording te krijgen voor je medewerkers.

6. Effectiviteit cybersecurity maatregelen

Beoordeel grondig de staat en effectiviteit van het beleid en procedures om de doeltreffendheid van de cybersecurity maatregelen te toetsen.

Met een grondige beoordeling van het beleid en procedures creëer je een duidelijk inzicht in de effectiviteit van de maatregelen, waardoor je passende verbeteringen kunt doorvoeren.

7. Cryptografie en encryptie implementatie

Voer een duidelijk beleid waarin gedetailleerd procedures zijn vastgesteld voor het gebruik van cryptografie en encryptie.

Met een duidelijk en gedetailleerd beleid kun je zorgvuldig controleren of kritieke systemen uitsluitend toegankelijk zijn via goed beveiligde en correct versleutelde verbindingen. 

8. Fysieke beveiliging

Neem maatregelen binnen je organisatie voor fysieke beveiliging, inclusief beleid met betrekking tot personeel, toegangscontrole en activabeheer.

Met de implementatie van een uitgebreid beleid zorg je ervoor dat alle aspecten van de fysieke veiligheid van het personeel worden gewaarborgd. 

9. Multifactor authenticatie

Pas multifactor authenticatie (2FA) toe binnen je organisatie.

Zorg dat je Multifactor authenticatie toepast op alle relevante accounts, inclusief die vanaf het internet toegankelijk zijn en beheerrechten hebben van essentiële systemen. Zo kun je je organisatie optimaal beveiligen tegen cybercriminelen. 

Toezicht en naleving

Een aanzienlijk onderscheid tussen NIS2 en NIS ligt in de uitbreiding van het toezicht. Voorheen hadden lidstaten meer vrijheid wat betreft de mate van toezicht. NIS2 streeft echter naar een strenger gereguleerd toezicht, wat inhoudt dat er specifieke richtlijnen zullen worden vastgesteld voor toezichthoudende instanties. 

Een boete voor het niet naleven (non-compliance) wordt voorgesteld in NIS2, wat lijkt op de aanpak van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij boetes worden opgelegd voor het niet voldoen aan de voorschriften. Dit streven beoogt een meer consistente handhaving van de NIS-regels tussen verschillende lidstaten.

Vul onze vragenlijst in en kom er achter hoe goed jouw organisatie scoort op het gebied van NIS2

 

 

YourSecurity

Elke IT-omgeving wordt voortdurend bedreigd door externe gevaren. Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend geavanceerde methoden om digitale barrières te doorbreken, en vaak slagen ze daarin. De impact op jouw organisatie kan enorm zijn. Met YourSecurity bieden we voortdurend inzicht in de kwaliteit van jouw IT-beveiliging en assisteren we je bij het kiezen van de juiste diensten en producten om jouw IT-omgeving waterdicht en gebruiksvriendelijk te houden.

Plan direct een online call in met Samir

Stel vrijblijvend al je vragen over NIS2 aan onze accountmanager Samir, zodat je op de hoogte bent over wat de NIS2 wetgeving betekent voor jouw organisatie. 

Plan hier je online call
Samir Hands on ICT

Stel je vraag over NIS2

Heb je vragen over NIS2 of waar jouw organisatie allemaal aan moet voldoen? Wij vertellen je graag meer over de oplossingen die Hands on ICT kan bieden.

Laat je gegevens achter