Internet of Behaviors: IT-trends en ontwikkelingen voor 2023

Internet of Things (IoT) is een trend die we al jaren zien en die blijft groeien. Kort gezegd zijn IoT-apparaten geïntegreerd met software en kunnen ze via internet met elkaar worden verbonden om informatie uit te wisselen. De IoT-apparaten zien we tegenwoordig overal in ons dagelijks leven terugkomen. Denk aan de slimme koelkasten, intelligente deursystemen of medische sensoren. Maar naast de technologie en de data vanuit IoT begint de gedragswetenschap een steeds belangrijkere factor te worden bij deze technologische ontwikkeling. De ontwikkelingen binnen IoT gaan namelijk razendsnel. Zo zien we dat binnen IoT steeds vaker menselijk gedrag wordt gevolgd, IoT probeert dit te veranderen of te monitoren. Deze verandering heet ook wel The Internet of Behaviors (IoB).

Internet of behaviours

De komst van Internet of Behaviors

In 2021 sprak Gartner al over de trend IoB. De trend werd toen al benoemd als een van de top 10 strategische technologische trends die ICT-professionals niet konden negeren. Volgens Gartner’s rapport zal komend jaar 40% van de wereldpopulatie worden gevolgd door IoB-apparaten. Dit zal door de jaren heen alsmaar groeien, met een verwachting van 50% in 2025.

IoB als het verlengstuk van IoT

De trend IoB is een toename van technologieën die de ‘digitale stof’ van het dagelijkse leven van mensen verzamelt en gebruikt om gedrag te beïnvloeden door middel van feedbackloops. IoB is als het ware een verlengstuk van IoT. Het is een combinatie van:

  • Technologie
  • Gedragswetenschappen
  • Gegevensanalyses

Internet of Behavior

Het doel van IoB is om gegevens vanuit IoT-apparaten te verzamelen die relevant zijn voor individueel gedrag en denkpatronen. Deze gegevens worden weer geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in menselijk gedrag. Dit levert waardevolle informatie op over de interesses en voorkeuren van consumenten. IoB probeert de vraag te beantwoorden hoe deze gegevens moeten worden begrepen en hoe dat inzicht kan worden toegepast om nieuwe producten te maken en op de markt te brengen. Je snapt het al, dit is een goudmijn aan data voor bijvoorbeeld marketeers, productontwikkelaars en strategen. 

Het verzamelen van de ‘digitale stof’

Het verzamelen van data van consumenten voor zakelijke doeleinden is niet iets nieuws. Het onderzoeken van consumentengedrag is namelijk iets dat veel organisaties al jarenlang uitvoeren. IoB gaat hierin een stap verder. Het combineert vele bronnen van individuele gegevens die de activiteit van mensen weerspiegelen. Bronnen die hiervoor worden gebruikt zijn onder andere:

  • Persoonlijke apparaten, zoals smartphones en smartwatches;
  • Microchip-implantaten (gezondheidsmonitors);
  • Herkenningssystemen, zoals gezichts- en spraakherkenning of locatietracking;
  • Socialmedia-activiteiten.

Het begrijpen van menselijk gedrag en het beïnvloeden van gedragspatronen zal een aanzienlijk voordeel hebben voor organisaties ten opzichte van concurrenten in alle bedrijfstakken.

Een bekend voorbeeld van dergelijke dataverzameling dat wordt omgezet tot beïnvloeding van gedrag, is een smartwatch ontwikkeld voor de zorg. Dit device meet de bloeddruk en het zuurstofgehalte en doet suggesties voor het aanpassen van de lifestyle van de patiënt op basis van data.

Steeds meer een IT-organisatie

Hiermee onderstrepen we een opkomende trend dat elke organisatie steeds meer een ‘IT-organisatie’ wordt. Data-integraties en -visualisaties en de bescherming van data zijn onmisbaar binnen een slimme inrichting van het ICT-landschap. Tools en applicaties om deze big data inzichtelijk te krijgen en te bundelen, zijn essentieel om deze stap voorwaarts te maken. Je kunt hierbij denken aan een integratie met Microsoft Power BI om alle datapunten te verzamelen in één tooling waarbij heldere rapportages worden uitgedraaid. Alleen dan kun je met de verzamelde gedragsinformatie volgende stappen nemen in de bedrijfsvoering.

Het ethische en maatschappelijke aspect van IoB

IoB zal in 2023 steeds meer vorm krijgen. Hierdoor zal data, en hoofdzakelijk de gevoeligheid van data, een belangrijke rol gaan spelen. De trend heeft namelijk implicaties op ethisch en maatschappelijk vlak. Data is bovendien persoonsgebonden, waardoor alle aandacht voor beveiligingsaspecten van belang is. De acceptatie en schaal van IoB zal in grote mate worden bepaald door de privacywetten die van land tot land verschillen. Dit zal een behoorlijke invloed hebben op hoe deze nieuwe technologie door organisaties mag worden gehanteerd.

Download het ICT-trendrapport 2023

Benieuwd naar de overige 5 belangrijkste ICT trends en ontwikkelingen voor volgend jaar? Download dan ons ICT-trendrapport waarin we je meenemen in onze visie voor de trends van 2023. Een overzicht van alle trendblogs vind je hier.

Trendrapport 2024