Een blijvende trend in 2023: een tekort aan ICT-personeel

In heel Nederland zien we al een tijd een structureel tekort aan personeel. De ICT-sector is een van de sectoren waar we het personeelstekort sterk terugzien en waar de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Bedrijven investeren steeds meer in ICT-oplossingen om geen marktaandeel te verliezen en zijn zich bewust van de gevaren als ze niets doen aan ICT-security. Maar ICT-talent is moeilijk te vinden, terwijl de ICT-banen blijven groeien. Naar verwachting zullen de banen binnen de ICT-sector tot en met 2023 blijven doorgroeien. Zo zal de concurrentieslag tussen bedrijven blijven plaatsvinden om nieuw ICT-talent binnen te halen. In dit blogartikel zoomen we in op welke verschuivingen we binnen deze trend gaan zien in 2023.

personeelstekort - f

De zoektocht naar ICT-talent

Er wordt vanuit organisaties op verschillende manieren gehandeld omtrent het personeelstekort dat momenteel wordt ervaren. Zo zien we dat organisaties niet alleen nieuwe ICT’ers aannemen, maar worden de eigen werknemers voorbereid op de ICT-power die ze nodig hebben voor straks. Zo wordt er binnen de organisatie zelf gekeken naar potentieel talent om hen te trainen voor een functie binnen de organisatie. Daarbij worden veel organisaties steeds meer computergestuurde organisaties. We gaan steeds meer van een productie-industrie naar een kennisindustrie. Het opleiden van personeel om wendbaar te worden in een sterk veranderende en gedigitaliseerde markt is een must-have om het personeelstekort van ICT’ers op te vangen.

Ook buiten de organisatie wordt steeds meer gekeken naar potentieel talent zonder ICT-achtergrond. Er is een duidelijke verschuiving te zien onder de werknemers, waar de schoolverlaters en laaggeschoolde werknemers een grotere rol gaan spelen. De interesse, het potentieel talent én de digitale skills van deze doelgroep maken dit een poel vol ICT-personeel voor de nabije toekomst.

De groei naar meer in- en outsourcing

De concurrentieslag tussen bedrijven maakt plaats voor meer onrust op de huidige markt. Personeel wordt steeds vaker aangenomen voor een hoger salaris en ze krijgen betere voorzichten beloofd: alles om nieuwe werknemers nog sneller binnen te halen. Dit zorgt voor meer onrust, je weet namelijk nooit wanneer je personeel zal opstappen. Het gat dat ontstaat binnen een organisatie wanneer je ICT-medewerker verdwijnt, is vaak groot.

Om o.a. deze reden is er een sterke stijging te zien in het aantal bedrijven dat een samenwerking aangaat met een ICT-businesspartner waarbij een deel of de volledige ICT wordt uitbesteed. Voor organisaties is dit een gunstige oplossing wanneer niemand binnen de eigen organisatie de ICT-werkzaamheden op zich kan nemen of als je als organisatie wilt voorkomen dat je in de positie komt dat ICT-kennis abrupt verdwijnt.

Wil je meer lezen over de voordelen van het uitbesteden van jouw ICT-werkzaamheden? Download dan onze gratis whitepaper: ICT-beheer uitbesteden ja of nee?. In deze whitepaper leggen wij uit wat ICT-beheer inhoudt, waarom goede ICT onmisbaar is, wat de voordelen zijn en wat onze aanpak is.

Slimmer werken met minder personeel

Een ander gevolg van het personeelstekort is dat werkzaamheden anders ingericht moeten worden. ICT-oplossingen zoals Power Automate en Power BI kunnen hierbij veel werk uit handen nemen om sneller en slimmer te werken. Denk hierbij aan:

  • De automatisering en robotisering van werkzaamheden en taken;
  • Betere integraties tussen systemen;
  • Inzet van slimme communicatiemethoden, zoals een Power virtual agent chatbot;
  • Sneller inzicht in data zonder handmatige tussenkomst.

Deze nieuwe inrichting van werk, zorgt niet direct dat er minder personeel nodig is. Maar je personeel kan hierdoor wel efficiënter werken. Zij zullen binnen de organisatie dan ook steeds meer een ICT-sturende rol krijgen, doordat ze bepaalde handelingen zelf kunnen opzetten in deze toolings. Als automation niet goed loopt, moeten ze zelf in staat zijn om de oorzaak te achterhalen. De zelfscankassa moet bijvoorbeeld wel blijven werken en regelmatig worden geüpdatet. Bedrijven moeten nu al inspringen op de wereld die meer en meer om techniek draait door medewerkers op te leiden en mee te krijgen in de digitale transitie.

Download het ICT-trendrapport 2023

Benieuwd naar de overige 5 belangrijkste IT trends & ontwikkelingen voor volgend jaar? Download dan ons ICT-trendrapport waarin we je meenemen in onze visie voor de trends van 2023. Een overzicht van alle trendblogs vind je hier.

Trendrapport 2024