Op weg naar een optimaal renderende ICT-omgeving voor een woningcorporatie

Als eindverantwoordelijke voor ICT bij een woningcorporatie word je voor een enorme uitdaging geplaatst. Om 24/7 alle processen in de vaak complexe woningcorporatiebranche te ondersteunen en een efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen is er een toenemende behoefte aan informatievoorziening. Medewerkers dienen optimaal gefaciliteerd te worden bij het uitvoeren van de kerntaak van de corporatie: zorgen dat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Ons aanbod: ICT & Business inventarisatie

Samen creëren we inzicht in de huidige werkwijzen en bedrijfsprocessen. Voordat je aan de slag gaat met de plannen voor het uitwerken van een nieuwe of aangepaste IT-infrastructuur, is het goed om eerst uitvoerig stil te staan bij de huidige organisatieprocessen. Immers loop je anders het risico op desinvesteringen of een niet-optimaal renderende ICT-omgeving. Om dit te voorkomen gaan we op zoek naar hét verbeterpotentieel voor jouw organisatie, zodat we jou helpen om jouw medewerkers optimaal te faciliteren bij het uitvoeren van hun kerntaken.

Verhoogde efficiency en moderne werkwijze

Onze ICT & Business inventarisatie geeft snel inzicht. Via een aantal interviews en een scan van jouw ICT-omgeving komen we tot een advies voor de toekomst. Afhankelijk van de situatie, hebben onze aanbevelingen invloed op de verbetering van efficiëncy, het verlagen van ICT-kosten of het introduceren van een nieuwe, moderne werkwijze. Lees meer over ons aanbod op de branche-pagina wonen.

ICT-dienstverlening voor woningcorporaties

Klantcase Wonen Limburg