De complexiteit van het ICT-landschap binnen woningcorporaties

Hoe behaal je hogere productiviteit en efficiency bij medewerkers als woningcorporatie? In de huidige wereld volgen nieuwe technieken, applicaties en systemen elkaar in rap tempo op. Om bij te blijven moet je als organisatie meebewegen en veranderen. Dat geldt ook voor de corporatiesector. Die vereiste wendbaarheid wordt versterkt door de veranderende wet- en regelgeving, veranderende vraag en de wens naar verduurzaming. Al deze factoren hebben impact op de manier van werken en de voorwaarden die worden gesteld aan de ICT-omgeving. Een moderne werkplek en bewezen adoptiestrategie zijn onvermijdelijk om medewerkers productiever en efficiënter te laten zijn.

Aandachtspunten voor corporaties

Door een ICT-omgeving slim en gestructureerd in te richten, kunnen woningcorporaties het verschil maken voor zowel hun medewerkers, partners als bewoners. Maar er bestaan nogal wat uitdagingen:

  • Corporaties hebben te maken met een complex ICT-landschap met veel applicaties en koppelingen;
  • Daarnaast zijn er weinig integraties met kernsystemen, waardoor dubbele opslag van informatie optreedt, ook wel schaduwarchieven genoemd;
  • En tot slot is er een lage adoptiegraad onder medewerkers om aan de slag te gaan met nieuwe technologieën.

Onze oplossing: de moderne werkplek

Deze aandachtspunten, maar ook de kansen van ICT voor corporaties, spelen een belangrijke rol in de oplossing die we bieden: een modern en gepersonaliseerd werkplekconcept. Hiermee kunnen medewerkers op een makkelijke en veilige manier samenwerken, onafhankelijk van tijd, plaats of apparaat. De moderne werkplek stelt de juiste tools en gegevens beschikbaar die een medewerker dagelijks nodig heeft. De basis wordt gevormd door Microsoft 365: een compleet platform met Office 365, Windows 10 en Enterprise Mobility + Security, waarin alle elementen voor een veilige, productieve en gebruiksvriendelijke werkplek zijn samengevoegd.

Bewezen adoptiestrategie voor een geslaagde implementatie

We beseffen dat nieuwe technologie impact heeft op medewerkers en hun manier van werken. Voor een succesvol implementatietraject zijn daarom adoptie, bewustwording en verandermanagement noodzakelijk. Om deze menselijke kant de juiste aandacht te geven, hebben we een praktisch adoptieprogramma ontwikkeld. We leveren geen kant-en-klare werkplek, maar zoeken altijd naar de best passende oplossing in iedere unieke situatie.

Zo starten we ieder project met het goed luisteren naar en vaststellen van de ICT-behoeftes van de organisatie, maar ook de medewerkers. Deze behoeftes kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het in kaart brengen van alle pains and gains vormt de fundering voor het vormgeven van de ideale werkplek en de bijbehorende ICT-omgeving. Onze adoptiestrategie is vervolgens gericht op het omarmen van de veranderingen en het leren gebruiken van de nieuwe systemen door medewerkers, zodat nieuwe processen uiteindelijk goed zijn geborgd in de organisatie.

Wonen blog -  De complexiteit van het ICT-landschap binnen woningcorporaties

Meer weten over de moderne werkplek?

Wil je meer weten over de moderne werkplek? Download dan onze whitepaper 'De werkplek van nu . Of ontdek wat we voor woningcorporaties kunnen betekenen. Hier vind je ook meer informatie over onze succesvolle samenwerking met Wonen Limburg.

Klantcase Wonen Limburg

Liever direct een vraag stellen aan één van onze specialisten uit ons Team Wonen? Neem contact met ons op via het contactformulier en je hoort zo snel mogelijk van ons.

Contact opnemen