Als woningcorporatie je ICT optimaal benutten en actuele uitdagingen aanpakken

Woningnood, vergrijzing, steeds meer toezicht door de overheid, veranderende wet-en regelgeving en ontwikkeling van online dienstverlening, terwijl er minder geld beschikbaar is: er zijn flink wat uitdagingen die woningcorporaties vandaag de dag het hoofd moeten bieden. Een soepel werkende ICT-omgeving kan uitkomst bieden. ICT is namelijk niet alleen maar overhead, maar juist een tool om productiever te zijn, efficiënter te kunnen werken en te voldoen aan de digitale wensen en behoeften van medewerkers en bewoners. In deze blog bespreken we uiteenlopende ontwikkelingen waarmee woningcorporaties te maken hebben én de kansen die ICT hen biedt. 

Uitdaging 1: een complex ICT-landschap 

De afgelopen jaren zien we bij woningcorporaties een willekeur aan systemen en applicaties ontstaan. Vaak veroorzaakt door fusies en overnames. Dat resulteert in een ingewikkeld ICT-landschap, waarbij informatie zich voornamelijk in silo’s bevindt en er weinig sprake is van data-integratie. Er ontstaan dan zogenaamde schaduwarchieven met dubbele informatie. 

Door systemen op de juiste manier met elkaar te integreren, zorg je voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Niet alleen zijn er minder menselijke handelingen nodig, ook klantdossiers bevatten alle informatie die daarin hoort en gegevens zijn beter beveiligd. Dit maakt het ook gemakkelijker voor medewerkers om tijds- en locatieonafhankelijk te werken.  

Uitdaging 2: een gebrek aan ICT-resources 

De groei van systemen, zorgt vaak voor een groei van de ICT-afdeling. Een kostbare aangelegenheid. Het is bovendien lastig om goed personeel te werven en op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Er ontstaat de behoefte aan een ICT-businesspartner die specialistische kennis heeft van en ervaring met de corporatiemarkt. 

Vanwege de schaalbaarheid en om kosten te besparen, wordt er steeds vaker gekozen voor outsourcing van ICT-werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan technisch applicatie- en systeembeheer en de servicedesk. Sommige corporaties nemen zelfs helemaal afscheid van hun ICT-afdeling en beleggen alles buiten de deur, waarbij een ICT-coördinator de regie houdt.  

Uitdaging 3: lage adoptiegraad van nieuwe technologie 

Van nature is de mens niet veranderingsgezind. In een digitale transitie is het daarom altijd zoeken naar de balans tussen innoveren en de adoptie van nieuwe technologie door medewerkers. De implementatie van een nieuwe applicatie is namelijk pas succesvol als die ook daadwerkelijk wordt gebruikt.  

Je kunt je dus wel voorstellen dat wanneer je transformeert naar een digitale woningcorporatie het belangrijk is om medewerkers hier nauw bij te betrekken. Besteed aandacht aan digitale vaardigheden en de zelfredzaamheid van medewerkers. Ook het trainen van security awareness moet hier een onderdeel van zijn, zodat medewerkers scherp zijn op verdachte activiteiten en veilig digitaal kunnen werken.  

Uitdaging 4: onbenut datapotentieel 

Woningcorporaties moeten steeds meer sturen op maatschappelijke en financiële prestaties, zoals leegstand per wijk of huurderving per periode. Een wirwar aan systemen en applicaties zorgt ervoor dat er meerdere versies van de waarheid bestaan. Het maken van rapportages om inzicht te krijgen in de cijfers wordt zo een flinke uitdaging. Hoe je dan wel van data tot inzichten komt, lees je in dit blogartikel in samenwerking met onze kennispartner EHV.  

Naast het leveren van stuurinformatie kan data van voorspellende waarde zijn. Sensoren kunnen bijvoorbeeld aangeven of er binnenkort onderhoud aan een lift of cv-ketel nodig is. Meten is weten en ICT maakt dit mogelijk. 

De digitale corporatie 

Als woningcorporatie ben je een sociaal-maatschappelijke onderneming en wordt er voornamelijk geïnvesteerd in woningen. Toch is soepele en goed beveiligde ICT cruciaal voor de dagelijkse operaties. Maar het vormgeven van een werkbare en veilige ICT-omgeving kan nogal een uitdaging zijn: het landschap is complex, ICT-resources zijn schaars en medewerkers veranderen niet graag hun werkwijze. Toch is de digitale corporatie de toekomst. En ICT kan helpen die uitdagingen aan te gaan.  

Ben je benieuwd welke ICT-kansen jij nog onbenut laat binnen jouw woningcorporatie? We onderzoeken het graag voor je.  

Wil je weten hoe we samen met SOR (Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam) hun IT toekomstbestendig hebben gemaakt? Lees dan onze klantcase waarin we compleet uitleggen hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en hoe we de digitale stip aan de horizon hebben gezet. 

Klantcase SOR