Succesvol uitbesteden van ICT voor woningcorporaties

Hoe zorg je voor een veilige, duurzame en up-to-date ICT-omgeving én houd je grip op de kosten? Veel woningcorporaties besteden verschillende delen van hun ICT-voorzieningen uit. Denk aan hosting, technisch applicatiebeheer, de servicedesk en het beheer van systemen, infrastructuur, netwerken en werkplekken. Daarnaast zijn er corporaties die de gehele ICT-afdeling buiten de deur hebben geplaatst, waarbij de regievoering in eigen huis blijft. Ontwikkelingen in de markt, moderne werkplekken en de voordelen van outsourcing, zorgen ervoor dat steeds vaker de keuze valt op het uitbesteden van ICT-beheer.

Ontwikkelingen in de corporatiemarkt

Woningcorporaties zijn gericht op sociaal-maatschappelijk vastgoed zonder winstoogmerk. Maar de druk van de economische crisis, de noodzaak tot hervorming van de woningmarkt, het kabinetsbeleid en demografische ontwikkelingen leiden tot een toenemende verzakelijking van de corporatiesector. Daarnaast zien we de volgende ontwikkelingen in de corporatiemarkt:

 • Meer service verlenen met minder menselijke handelingen: het principe van meer doen met minder;
 • Inzet van een digitale corporatie wat leidt tot een verschuiving naar online dienstverlening;
 • Efficiëntere bedrijfsvoering door te sturen op maatschappelijke en financiële prestaties, zoals leegstand per wijk of huurderving per periode;
 • Meer uitgaven aan ICT, waardoor outsourcing steeds aantrekkelijker wordt;
 • Ketensamenwerking voor het reduceren van faalkosten in de woningbouw en -renovatie, maar ook ter bevordering van de leefbaarheid en het welzijn in steden, dorpen en wijken.

Impact van de moderne werkplek

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat steeds meer corporaties kiezen voor het moderne werkplekconcept. Hierdoor kunnen medewerkers altijd, overal en op elk apparaat veilig en effectief (samen)werken: work anywhere, everywhere. Deze manier van werken heeft wel gevolgen voor de beveiliging van data en het beheer van de omgeving.

Data is het nieuwe goud en heeft een groot strategisch belang. Maar data is ook kostbaar. Daarnaast is het beheer van een Microsoft 365-omgeving niet zozeer werkplek gerelateerd, maar voornamelijk gericht op het support van de tenant. Microsoft biedt namelijk vanuit de tenant zijn Microsoft 365-functionaliteiten aan. De moderne werkplek vraagt dus om een toekomstbestendige, veilige en stabiele ICT-infrastructuur die op de juiste manier ingezet en beheerd wordt.

Voordelen van ICT-beheer & outsourcing

We hebben de expertise in huis om het ICT-beheer volledig of gedeeltelijk over te nemen, van licenties, hardware en hosting tot het beheer van complexe ICT-omgevingen binnen een woningcorporatie. Dat biedt de volgende voordelen voor een corporatie:

 • Volledige ontzorging van de ICT-afdeling en eindgebruikers;
 • Je bent altijd verzekerd van een moderne, up-to-date en veilige ICT-omgeving;
 • Als businesspartner maken we de cirkel rond: van security en innovatie tot governance en adoptie;
 • We zijn het single point of contact voor andere ICT-dienstverleners;
 • We stellen consultants beschikbaar voor specifieke projecten, met als doel het op de juiste manier inzetten en benutten van de technologie;
 • Je hebt altijd een back-up tijdens vakantie of langdurige ziekte van een ICT-medewerker;
 • Je profiteert van up-to-date kennis van de meest complexe, hybride ICT-omgevingen en Microsoft-technologie.

Wil je je ook focussen op kerntaken, maar twijfel je nog over outsourcing? Download dan onderstaande whitepaper ´ICT uitbesteden: ja of nee´ en lees meer over wat het uitbesteden van ICT-beheer inhoudt, het belang ervan en onze aanpak.

ICT-beheer uitbesteden: ja of nee?

Wil je meer weten over het uitbesteden van ICT binnen jouw woningcorporatie? Lees dan meer over de mogelijkheden waarin alles over ICT voor woningcorporaties staat uitgelegd. Of neem dan contact op met Nora Taadou via +316 11449231, n.taadou@handsonict.nl of vul ons contactformulier in en ontdek de mogelijkheden. 

Contact opnemen