De regie terugkrijgen als ICT manager door gedeeltelijke outsourcing. Verschuif de focus naar innovatie

Sommige ICT managers denken dat ze de regie hebben wanneer ze zoveel mogelijk zelf doen of in ieder geval in eigen beheer uitvoeren. Het gevolg hiervan kan zijn dat de manager en het team daardoor vaak zo druk zijn met de ‘dagelijkse gang van zaken’ dat er weinig tot geen tijd overblijft voor innovatie, strategie en beleid. Toch zijn dit de onderwerpen waar je je als ICT manager mee bezig zou willen en moeten houden. In deze blog bespreken we het belang van échte regie en hoe je de focus kunt gaan verschuiven naar innovatie. Alles met één en hetzelfde doel: het groeien van jouw organisatie en de concurrentie daarmee voor blijven. 

Van manager naar regisseur 

Als ICT manager ben je niet langer alleen de leidinggevende van het team. Natuurlijk is dat nog steeds een belangrijke taak, maar je bent ook verantwoordelijk voor de vooruitgang en het meegaan met de tijd van alles wat met ICT te maken heeft in je organisatie. En liever nog wil je soms voorlopen in innovatie. Dat kost tijd, geld én energie die je wel moet hebben als ICT manager. Je bent niet langer de manager, maar ook de regisseur van de gehele ICT omgeving in de organisatie. Dat betekent dat je dichter tegen je core business aan gaat zitten, en mee moet kunnen bewegen met de snelle veranderingen en kansen die er liggen. 

De stappen van transformatie

Voordat je tijd gaat vrijmaken voor de transformatie naar regisseur en actiever aan de slag kunt gaan met innovatie, moet eerst alles bij de tijd zijn. Vaak is de truc om te bekijken hoe je in een aantal stappen de verschuiving kunt maken van operatie naar innovatie. De eerste stap daarin is om zoveel mogelijk te standaardiseren en bij de tijd te brengen. Dat werkt kostenverlagend en geeft meer stabiliteit. Wanneer dat staat, heb je een solide basis om beheer en dagelijkse taken te gaan outsourcen. Daardoor komt er niet alleen tijd maar ook geld vrij waardoor je budgetten geleidelijk kunt verschuiven naar innovatie.  

Outtasken is de truc

Bij outsourcen denken sommige managers dat ze de regie kwijtraken, maar het tegendeel is waar. We spreken zelf liever over outtasken. Je houdt zelf namelijk de regie terwijl je de taken uit waar je anders zo druk mee bent onderbrengt bij een partner. Zo houd je de regie in eigen handen zonder er veel tijd aan kwijt te zijn. Daarom is outsourcing (of outtasking) wat ons betreft dé manier om tijd en budget vrij te maken voor innovatie, zeker wanneer je álle kosten doorrekent die het beheer van complexe ICT omgevingen met zich meebrengen.

Praat met je business

Wanneer je de tijdrovende taken uitbesteed hebt, begint het pas. Nu heb je als het goed is tijd en budget vrij om met innovatie aan de gang te gaan. Wat ga je daarmee doen? Het beste kun je gaan praten met je business. Wat bedoelen we daarmee? Daadwerkelijk het gesprek aan gaan op de afdelingen waar de kern van je organisatie plaatsvindt, bijvoorbeeld de productiefaciliteiten.  

Wat is hier nodig? Hoe kun je de productielijn komen beter ondersteunen? Kun je voorspellen wanneer er een verstoring gaat komen? Hoe faciliteer je onderhoud op afstand, bijvoorbeeld bij je klanten. Hoe verminder je downtime en hoe bewaak je de kwaliteit? Kortom hoe kan ICT daarin ondersteunen? Dat zijn zomaar belangrijke vragen die gesteld zouden kunnen worden.  

Wanneer je daaraan toekomt, ben je goed op weg en wanneer je er antwoord op kunt geven en invulling aan kunt geven, ben je echt aan het innoveren. En dat is toch wat je als ICT manager het liefste doet?  

Wil je je verder verdiepen in het innoveren van je organisatie en ben je benieuwd wat Hands on ICT hierin kan betekenen? Download onze whitepaper '5 voordelen van toekomstvaste ICT voor de maakindustrie' over dit thema! 

New call-to-action