Extramurale zorg groeit, maar hoe zorg je voor toegang tot cliëntgegevens buiten je zorginstelling?

De zorgsector is volop in beweging. Eén van de ontwikkelingen is een toename van extramurale zorg: de zorg aan cliënten die niet in een zorginstelling verblijven. Dus zorg bij de cliënt thuis. Hiervoor is het belangrijk dat informatie benaderbaar is buiten de muren van een zorginstelling én dat iedere zorgmedewerker op een gemakkelijke en veilige manier toegang heeft. Gelukkig zijn er allerlei moderne technologieën die dit voor jouw zorginstelling kunnen faciliteren. Hoe je hier optimaal gebruik van maakt, leggen we uit in dit blogartikel.

Zorg voor onderscheid in informatie

Het centrale punt waar alle informatie over een cliënt samenkomt, is het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Behalve cliëntgegevens zijn in dit systeem zorgplannen, verslagen van de zorgverlening en de roosters te vinden. Deze vertrouwelijke en persoonlijke informatie is geborgd in het ECD en mag niet zonder meer worden gedeeld.

Daarnaast werken zorgprofessionals in hun dagelijkse werk met bepaalde protocollen en instructies en worden nieuwsberichten vanuit de organisatie gedeeld via Intranet. Deze informatie wil je ook kunnen ontsluiten buiten de muren van je zorginstelling. Dit is mogelijk via de digitale zorgwerkplek. Daarnaast kun je het ECD koppelen aan andere softwaresystemen om fouten en dubbele administratie te voorkomen.

Beveilig cliënt- en organisatiegegevens

De digitale zorgwerkplek wordt mede mogelijk gemaakt door de Microsoft Cloud. In deze beveiligde omgeving worden alle gegevens verwerkt en opgeslagen om ze vervolgens vanuit iedere locatie te kunnen benaderen. Om het hybride werken te vereenvoudigen, wordt vaak gebruikgemaakt van Single Sign-On. Zo hoeven zorgprofessionals maar één keer in te loggen om toegang te krijgen tot alle applicaties die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Maar dat vraagt wel om de juiste beveiligingsmaatregelen.

De voorwaarde om bij de cliënt thuis veilig te kunnen werken begint met het instellen van beveiligingsmaatregelen zoals multi-factor authentication en conditional access. Zo moet een gebruiker zich op meerdere manieren verifiëren. Verder is de toegang tot informatie afhankelijk van de gebruiker, het apparaat en de locatie. Conditional access bepaalt dat je met een privéapparaat geen toegang krijgt tot het ECD. Als je de autorisatie en authenticatie centraal inregelt, dan is het ook gemakkelijker om toegangsrechten te ontzeggen wanneer een medewerker de zorginstelling verlaat. Op die manier zorg je voor een goede basisbeveiliging van je cliënt- en organisatiegegevens. 

Hoe helpt Hands on ICT bij het veilig ontsluiten van zorginformatie

Om de zorgverlener de mogelijkheid te geven altijd en overal toegang te krijgen tot relevante informatie, bepalen we samen wat hiervoor nodig is. Met behulp van een persona-onderzoek brengen we in kaart wat de specifieke behoeften zijn van de verschillende medewerkers. Dit onderzoek biedt inzichten hoe de digitale zorgwerkplek eruit moet zien op basis van de verschillende persona’s, rollen en werkstijlen. Zo heeft iedere zorgmedewerker de juiste middelen tot zijn of haar beschikking om goede extramurale zorg te kunnen verlenen.

Direct bij de implementatie van de digitale zorgwerkplek gaan we aan de slag met adoptie en training om zodoende de zorgprofessionals kennis te laten maken met de tooling. Verder laten we hen zien hoe snel, veilig en efficiënt ze kunnen werken binnen de nieuwe omgeving. Bijvoorbeeld bij het schrijven en delen van verslagen en online vergaderen. Adoptie is een continu proces dat voor een belangrijk deel gaat over gedragsverandering en mindset. 

Toegang tot cliëntgegevens buiten je zorginstelling

Zorgbehoevenden blijven steeds vaker gewoon thuis wonen en dat heeft consequenties voor de informatievoorziening vanuit de zorginstelling naar haar zorgprofessionals. De juiste tools zorgen ervoor dat medewerkers flexibel toegang hebben tot informatie, waar ze dan ook werken, én efficiënter hun taken kunnen doen. Dat dit wel op een veilige manier moet gebeuren, is vanzelfsprekend. Uiteindelijk is tijd een schaars goed in de zorg en elke tijdsbesparing kun je weer besteden aan extra zorg of aandacht voor de cliënt.

Wil je graag meer weten over het veilig ontsluiten van informatie buiten je zorginstelling? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. Lees ook eens het verhaal van zorgorganisatie Intergrin. Zij hebben een moderne ICT-omgeving ingericht om huidige uitdagingen aan te gaan, maar ook om alvast voorbereid te zijn op het realiseren van hun toekomstige, digitale ambities Wil je meer weten over de uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk? Download dan onze whitepaper.  

WP: Uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk