Als zorgorganisatie elke dag een half uur tijd besparen door werkbare ICT

In Nederland doen we steeds vaker een beroep op de zorg. Die zorgvraag zal de komende jaren alleen maar stijgen door het toenemende aantal ouderen. Dit is geen rooskleurig scenario, gezien het hoge ziekteverzuim en een chronisch tekort aan personeel in de zorg. Gelukkig blijkt uit onderzoek dat ICT kan bijdragen aan meer capaciteit voor de zorg, door tijdsbesparing.

Hoge verzuimcijfers in de zorg

Uit cijfers van het CBS blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim onder medewerkers in de zorg op 6,5% uitkomt. Dat is een stuk hoger dan in andere sectoren, waar het verzuim op 4,7% ligt. In de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) is het percentage ziekteverzuim zelfs 7,9%. Dat zijn indrukwekkende cijfers voor een sector die toch al fors onder druk staat.

Gelukkig kan ICT helpen bij het verhogen van het werkplezier en daarmee het verminderen van ziekteverzuim. Administratieve werkzaamheden worden bijvoorbeeld vaak als vervelend ervaren, en kosten eenvoudigweg veel tijd. Wanneer processen gedigitaliseerd worden, denk aan het elektronisch cliënten dossier, scheelt dat al papierwerk. En met spraaktechnologie kan direct aan het bed een verslag worden ingesproken, dat vervolgens automatisch wordt verwerkt in een rapport. Op die manier kan ICT zorgmedewerkers ontlasten bij hun administratieplicht.      

Efficiënter werken door ICT

We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt. Ook de zorgsector voelt die pijn , met maar liefst 55.000 openstaande vacatures. En de verwachting is dat dit aantal nog fors gaat stijgen de komende jaren. Een oplossing om toch de werkzaamheden te kunnen uitvoeren met het zorgpersoneel dat er is, is de inzet van technologie. 

Met een goede integratie van ICT met veelvoorkomende dagelijkse processen kunnen zorgmedewerkers slimmer samenwerken, en daardoor veel productiever zijn. Denk aan technologie die de zorgvraag vermindert, omdat cliënten zelf meer de regie kunnen pakken over hun zorg. Een ander voorbeeld is het e-consult, zodat overleg ook op afstand kan plaatsvinden, wat weer tijd scheelt. Of ICT-oplossingen die ervoor zorgen dat zorgmedewerkers bijvoorbeeld minder tijd kwijt zijn aan de administratie. De inzet van ICT om efficiënter werken mogelijk te maken , kan dus allerlei verschillende vormen aannemen.

Tijd voor de menselijke kant van zorg

De werkdruk in de zorg is enorm hoog. Voorheen hadden zorgmedewerkers nog de tijd om een kop koffie te zetten en een boterham te smeren voor de cliënt. Vandaag de dag wordt voor elke handeling een tijdslimiet gesteld en blijft er maar weinig tijd over voor een sociaal praatje. Terwijl soms niet alleen de medische zorg het grootste probleem is, maar de eenzaamheid onder cliënten. Hoe fijn is het dan wanneer soepele ondersteuning van ICT je elke dag een half uurtje extra oplevert? Die tijd is waardevol voor zowel de cliënt, het werkplezier en de werkdruk: kortom, de menselijke kant van de zorg.

Vernieuwing in de zorg

Door de nieuwe technologische ontwikkelingen is digitalisering in de zorg niet meer weg te denken. Echter, brengen deze nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. In onderstaande whitepaper: Uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk nemen wij jou mee om je voorbereid de toekomst in te gaan.

Uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk