Verouderde of onveilige ICT-omgeving in de zorg? Zo begint jouw digitale transitie

Belangrijke vragen die bij zorgorganisaties spelen, zijn: hoe kunnen we de beste zorg verlenen aan cliënten en hoe houden we de zorg betaalbaar? Wij zijn ervan overtuigd dat innovatie een cruciale rol speelt om deze vragen te kunnen beantwoorden en goede zorg te faciliteren. 

Vandaag de dag zien we dan ook dat veel zorgorganisaties allerlei innovatieve projecten opstarten. Van Paro de zeehondrobot tot de spraakgestuurde, virtuele assistent Ella4Life. Goede initiatieven, maar wat vaak ontbreekt is een visie of masterplan. En wanneer je als zorgorganisatie ook nog werkt met een verouderde of onveilige ICT-omgeving wordt innoveren een stuk lastiger. Voordat je een digitale transitie ingaat en allerlei projecten opstart, is het belangrijk om eerst eens stil te staan waarom je hiermee aan de slag wilt.   

Verouderde of onveilige ICT-omgeving in de zorg - Featured-1

Digitale transitie: de stip op de horizon 

Digitale transformatie is geen IT-feestje, maar een bestuurlijke aangelegenheid. Om tot een succesvolle verandering te komen, waarbij je technologie inzet om de beste zorg te kunnen verlenen, is het goed om helder te hebben waar je als zorgorganisatie naartoe wilt. Wat zijn je doelen met betrekking tot digitale zorg? En op welke manier is ICT ondersteunend aan die doelen? 

Bovendien is het niet alleen de cliënt die uiteindelijk profijt moet hebben van vernieuwing, ook de zorgmedewerker mag niet uit het oog worden verloren. Hij of zij zal uiteindelijk met de nieuwe technologie moeten werken. Daarom is het goed om eerst die stip op de horizon te plaatsen: wat wil je bereiken met ICT, innovaties en digitalisering in de zorg?   

Doelen en de impact op jouw ICT-omgeving 

Doelstellingen van zorgorganisaties zijn bijvoorbeeld gericht op het verlagen van de zorgdruk of het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt. Op het moment is er een groot tekort aan gecertificeerde zorgmedewerkers. Als je dan kijkt hoeveel tijd ze kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden, dan kan ICT hen hierbij ondersteunen om uiteindelijk productiever te zijn. De vrijgekomen tijd kunnen medewerkers dan weer besteden aan (extra) zorg voor de cliënt.  

Technologie is ook nodig om het zelfmanagement van cliënten te vergroten, uiteraard onder regie van een professional. Hiervoor is specifieke data nodig die bijvoorbeeld wordt verzameld door een smartwatch of andere sensoren. Op basis van die gegevens geeft de zorgverlener dan advies. Ook de cliënt kan zelf aan de slag met deze data om aan zijn of haar gezondheid te werken.   

Tot slot is zorgverlening steeds minder locatiegebonden. De zorg verschuift waar mogelijk steeds meer van intra- naar extramurale zorg. In combinatie met traditionele face-to-face behandelingen, noemen we dit blended healthcare. De mix van fysieke en digitale zorg, de technologie die patiëntdata verzamelt, en de digitalisering van de administratie hebben serieuze impact op je ICT-omgeving en de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen. Wanneer deze vorm van moderne zorg past bij de langetermijndoelen van jouw organisatie, dan moet je daar nu al rekening mee houden bij de inrichting van je ICT-infrastructuur.  

Blended Healthcare? 

Doordat de zorgverlening steeds minder locatiegebonden is, maakt dat de digitale omgevingen in theorie kwetsbaarder dan voorheen. Waar je 15 jaar geleden een digitaal hekwerk om je organisatie kon zetten, is dat tegenwoordig veel lastiger. Iedereen gebruikt mobiele apparatuur en je data gaat overal mee. Ook hier zul je dus beleid voor moeten maken, meestal met hulp van een ICT-partner. 

Schakel de hulp in van een ICT-partner 

Voor veel zorgorganisaties is het lastig om te bepalen waar ze nu naartoe willen als het gaat om digitalisering. Bovendien is het moeilijk om zelf de financiële implicaties in te schatten wanneer je af wilt van je verouderde of onveilige ICT-omgeving. En hoe breng je de invloed op de zorgmedewerkers en cliënten in kaart? We begrijpen dat als geen ander, want bij zorginstellingen staat het verlenen van goede zorg centraal en niet de ICT. Zorg daarom dat je gebruikmaakt van de expertise van een ICT-partner. Zij hebben namelijk inzicht in de best practices van ICT voor de zorg en kunnen je verder helpen bij jouw digitale transformatie.  

De digitale transitie van jouw zorgorganisatie 

Door het lukraak opzetten van innovatieprojecten leg je als zorgorganisatie geen stevige basis voor vernieuwing. Start je digitale transitie daarom met het bepalen van de stip op de horizon en ontdek hoe ICT je daarbij kan ondersteunen. En werk samen met een ICT-partner om je verouderde en onveilige ICT-omgeving te vernieuwen en succesvol te digitaliseren. Nieuwsgierig hoe andere organisaties dit aanpakken? Lees dan hier het verhaal van zorgorganisatie Intergrin en hoe zij hun digitale transitie zijn gestart met Hands on ICT. Wil je meer weten over de uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk? Download dan onze whitepaper.

Uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk