Eerste en tweedelijns zorg op afstand vereenvoudigd

Het coronavirus stelt ons land zwaar op de proef. De gezondheidszorg staat in de frontlinie om deze crisis het hoofd te bieden. Het is cruciaal dat eerste- en tweedelijnszorg zo goed mogelijk kan functioneren. Ook Microsoft zag dit in en richtte een eigen Covid Response Team op. Samen met partners hielp het softwarebedrijf (zorg)instellingen om snel en veilig met applicaties als Microsoft Teams aan de slag te gaan om cliënten professionele zorg te kunnen bieden.  

Ook voor zorginstellingen werd het werken op afstand de nieuwe norm. Organisaties stonden dan ook plotseling voor een grote uitdaging: er moest van alles geregeld worden om zorg op afstand veilig te kunnen faciliteren. Met ondersteuning door Microsoft en haar partners konden (zorg)instellingen versneld oplossingen uitrollen om online vergaderen en (samen)werken mogelijk te maken. Het Covid Response Team stond 24/7 klaar om instellingen te ondersteunen, vragen te beantwoorden en gebruikers de basis van applicaties als Microsoft Teams en Bookings te leren. 

De zorg kan snel schakelen

Voor veel zorginstellingen was het toch even wennen; werken in de cloud. Want de cloud is niet verweven in het DNA, er gaat immers veel vertrouwelijke data om in zorginstellingen. Het is van het grootste belang om persoonlijke informatie zoals medische dossiers en patiëntgegevens integer, beschikbaar en strikt vertrouwelijk te houden. Ook hier heeft de zorg laten zien in staat te zijn om snel te kunnen schakelen. Organisaties zijn massaal overgestapt op Microsoft Teams om samenwerking en communicatie tussen collega’s en teams mogelijk te maken, maar ook om contact met cliënten te houden.

Natuurlijk was het in de eerste maanden vooral een kwestie van de cloud-applicaties zoals Teams en Bookings zo in te richten dat er snel mee gewerkt kon worden. Bijvoorbeeld om via een beveiligd systeem afspraken te kunnen maken, zonder dat iemand van buitenaf inzage had in de agenda van de arts of specialist. Data kon veilig worden opgeslagen, gedeeld worden met collega’s en eventueel met mantelzorgers of naasten. Altijd met de veiligheid van data voorop.

Tijd voor een structurele toepassing

Nu het erop lijkt dat de huidige situatie nog wel langer kan blijven aanhouden, is het voor organisaties belangrijk om na te denken over een structurele oplossing voor het werken in de cloud. Hoe richt je het zo in dat medewerkers en cliënten veilig de systemen kunnen gebruiken en de eerste- en tweedelijns zorg zo goed mogelijk kan blijven functioneren? Hands on ICT kan daarbij helpen.

Wij zoeken steeds naar de meest veilige en efficiënte inzet van Microsoft Cloud-oplossingen binnen de zorg. Daarvoor hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt voor zowel ICT-afdelingen, maar ook voor gebruikers die nog niet zo bekend zijn met cloud-oplossingen. Belangrijke vragen die we beantwoorden: hoe zorgen we dat de data beveiligd is en blijft, en hoe zorgen we dat zoveel mogelijk mensen – van zorgverleners tot aan patiënten en cliënten in zorginstellingen – eenvoudig een Teams-afspraak kunnen maken en/of beheren, of een video-call kunnen starten. 

Werken op afstand is voor veel organisaties de nieuwe realiteit. Dat is in de zorg niet minder. Gelukkig horen wij van alle kanten positieve geluiden over het gebruik van cloud-oplossingen. Daarom is het nu de tijd om deze oplossingen en het bijbehorende beleid hiervoor structureel te maken en in te richten. Wij staan klaar om (zorg)instellingen hierbij te adviseren en te ondersteunen. Neem dus contact met ons op, zodat we samen aan de hand van de ontwikkelde scenario’s kunnen kijken hoe we de Microsoft Cloud diensten optimaal kunnen inzetten voor uw organisatie.