Wat is het alternatief op een public cloud en hoe kun je je huidige ICT-structuur binnen de maakindustrie ombouwen?

In het verleden werd ICT in de maakindustrie vooral gezien als kostenpost. Een ‘moetje’ waar verder niet echt naar omgekeken werd. Tegenwoordig proberen bedrijven daar verandering in te brengen. Zo wordt er goed gekeken naar de juiste IT-oplossingen. Binnen de maakindustrie speelt nu bijvoorbeeld de vraag: ‘Moet en kan onze organisatie deels overstappen naar de cloud?’. Of wordt er vastgehouden aan lokale oplossingen? En wat wordt er gedaan met het datacenter? Terechte vragen, want de antwoorden zijn allesbehalve eenduidig.

In deze blog zetten we de feiten op een rij op gebied van productfaciliteiten, de public- en hybrid cloud en ICT-structuren voor hedendaagse bedrijfsvoering in de maakindustrie. Allemaal relevante onderwerpen die belangrijk zijn om goed in beeld te krijgen, want zonder een duidelijke visie kan er niet gewerkt worden aan een passende ICT-strategie. 

De hybrid cloud

Als we het hebben over een hybrid cloud, dan doelen we op de combinatie van enerzijds on-premises infrastructuur en anderzijds een public cloud zoals Microsoft Azure. Daarbij is het volledig afhankelijk van het huidige scenario en het gewenste eindstation als er moet worden bepaald welke oplossing het meest geschikt is. Voordat er wordt besloten dat er een overstap gemaakt wordt naar een hybrid cloud, moeten er een aantal business requirements vastgesteld worden. Er wordt dan o.a. gekeken naar de latency (de tijd die nodig is voor overdracht van data), de wensen rondom data soevereiniteit en data modernisering.

Die dataoverdracht is over het algemeen zo ingedeeld, dat datacenters en applicatielandschappen zo dicht mogelijk bij elkaar worden geplaatst. Maar ook dat heeft op zijn beurt weer invloed op de data soevereiniteit: is er behoefte aan het lokaal houden van data? In dat geval moet de data in het datacenter blijven. Met gebruik van Microsoft Azure kan dat bijvoorbeeld binnen de Europese grenzen blijven, aangezien de Azure datacenters in Amsterdam en Dublin staan. Binnen Europese grenzen is er nog grip op de wetgeving, maar buiten die grenzen is weer andere wetgeving van toepassing. Toch zijn dat belangrijke overwegingen als er wordt gekeken naar de juiste cloud-oplossing. Daarbij is het belangrijk om te realiseren dat Microsoft Azure geen doel op zich is: er moet eerst gekeken worden naar de wensen van een scenario, waarna er pas gekeken kan worden naar een passende oplossing. Alleen op die wijze is een organisatie verzekerd van de juiste ICT-structuur.

De voordelen van een hybrid cloud zitten ‘m in de mogelijkheden om bijvoorbeeld gevoelige data on-premises op te slaan, en overige data via de cloud te benaderen. Zo profiteer je van de voordelen van de public cloud, terwijl je kunt terugvallen op gewenste controle van de private cloud of het on-premises datacenter.

De public cloud

Als we het hebben over de public cloud, dan gaat het over de cloudoplossing waarbij er een online infrastructuur is. Deze online infrastructuur plaatst alle data op de server van de leverancier. Ook de hardware en de software zijn eigendom van de leverancier. Hierbij is het mogelijk dat de data van de organisatie in een land met andere wetgeving wordt opgeslagen. In sommige scenario’s is dat ongewenst in verband met privacy. Daartegenover staat dat de leverancier verantwoordelijk is voor het onderhoud en de updates.

Ondanks de veiligheid van de public cloud, is het niet ondenkbaar dat er bedrijven zijn die simpelweg niet met een public cloud kunnen of willen werken. Als de data soevereiniteit een vereiste is, dan zal een public cloud, waarbij de data letterlijk grensoverschrijdend is, geen optie zijn.

Cloud en de maakindustrie

De maakindustrie werkt vaak met lokale datacenters. De datacenters dienen namelijk dichtbij de productielijnen te staan. Door met Azure te werken, wordt er de mogelijkheid gecreëerd om met die hybrid cloud back-ups te maken. Zo kan er eerst lokaal een back-up gemaakt worden, en vervolgens in Azure.

Het voordeel? Een veilige oplossing als er sprake is van ransomware. Door een kopie van de lokale productieomgeving op te slaan in Azure, kan er voldaan worden aan de Recovery Time Objective (RTO) en zodoende tijdig gehandeld worden in crisissituaties.

Juist die verschillende lagen in software bieden enorm veel oplossingen, die in de maakindustrie nog niet worden opgemerkt omdat er binnen deze branche vaak lokaal gewerkt wordt. Het opnieuw inrichten van een ICT-structuur is de uitgelezen kans om ook flink in te zetten op een gedegen back-up plan aan de hand van een hybrid cloud. Het moderne datacenter is overal op voorbereid, ook op ransomware-aanvallen.

Download de whitepaper: Het moderne datacenter

Wil je rustig meer nalezen over het het Moderne datacenter? Download dan onze gratis whitepaper 'Het moderne datacenter, de accelerator voor jouw maakbedrijf'.

Het moderne datacenter, de accelerator voor jouw maakbedrijf