Wat is de Return on Investment van ICT-investering binnen de maakindustrie?

Vaak wordt er op basis van budgetten en cijfers bepaald of er ruimte wordt gemaakt voor een grote ICT-investering. Logisch, want zonder een bepaald budget is het onbegonnen zaak om plotsklaps een groot bedrag te investeren in innovatie.

Toch is dat niet per se de meest strategische manier om te kijken naar het nut en belang van ICT-investeringen. In deze blog gaan we het hebben over de ROI van ICT-budgetten binnen de maakindustrie.

Terug naar de basis

We hebben het in deze blog al even behandeld; de zin en onzin van ICT-investeringen. Investeringen in innovatie is namelijk geen get-rich-quick-scheme. Het is ook geen eenvoudige trechter waarbij je exact kunt peilen welke input tot welke output leidt. Waarom zou je er dan toch aan moeten beginnen?
De experts zijn het erover eens: achterblijven op gebied van innovatie is inleveren op duurzaamheid, in de letterlijke zin van het woord.

De valkuil is om te blijven hangen in de gedachte dat als een systeem nú werkt, het een gedegen oplossing is waar niets aan veranderd hoeft te worden. Wat daarbij over het hoofd gezien wordt, is het feit dat zo’n systeem niet bestaat in een vacuüm. De rest van de industrie en de wereld blijft namelijk doorontwikkelen, en voor je het weet zit een systeem vast in een achterhaalde manier van werken die niet meer matcht met de omgeving en alles daarbuiten.

De business case

Los van het feit dat er geen eenduidige rekensom is om te bepalen wat het nut van innovatie is, is er natuurlijk wel de mogelijkheid om te kijken naar de beoogde schade als sprake is van downtime. Een dag of weekend geveld worden door downtime kan al gauw leiden tot astronomisch hoge bedragen aan kosten, en de enige manier om die downtime te vermijden is door tijdig in te zetten op innovatie en security. Naast de financiële schade is er ook imagoschade. Kortom: downtime is de nachtmerrie van elke organisatie in de maakindustrie. Toch weten wat de ROI is van procesverbetering? Door processen te automatiseren, kun je bijvoorbeeld wél identificeren wat je aan uren bespaart op gebied van mankracht en personeelskosten. Zo zijn er toch wat manieren om te kijken naar de business case van innovatie.

Downtime is de nachtmerrie van elke organisatie in de maakindustrie

De kaf van het koren scheiden

Logischerwijs zal een organisatie niet meteen de hele boel op de schop willen nemen. Het kan helpen om na te denken over noodzakelijke investeringen zijn, en welke gewenste investeringen nog even op zich kunnen laten wachten. Er is een tweedeling op gebied van innovatie, waarbij er enerzijds geïnvesteerd kan worden in het doorontwikkelen van de daadwerkelijke innovatie, en anderzijds de pure uitbreiding van de IT-omgeving. Denk dan aan het automatiseren van processen met bijvoorbeeld Artificial Intelligence en Internet of Things.

Door innovatie vanuit die tweedeling te benaderen, kan er een budget opgesteld worden voor de (nabije) toekomst waarbij de noodzakelijke kostenposten alsook de gewenste aandachtspunten worden meegenomen. De realiteit leert dat te ver vooruit blikken een kwestie van blijvend aanpassen en bijschaven is, maar alles is beter dan stilstaan.

Want, ook hier geldt: stilstand is achteruitgang. De gevolgen van stilstand staan in deze blog beschreven.

Toekomstbestendige ICT voor de industrie

In de maakindustrie moeten systemen, processen en productielijnen continu beschikbaar zijn en blijven draaien. IT speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van primaire bedrijfsprocessen. Technologie zit immers volop verweven in het productieproces. Daarom heb je een toekomstbestendige IT-omgeving nodig die innovatie optimaal ondersteunt. Lees hoe wij onze klanten binnen de industrie hiermee hebben geholpen in onze whitepaper.

New call-to-action