Innovaties in de zorg: het toekomstbeeld van 2030

Er is een structureel tekort aan vakbekwame krachten in de zorg en dat tekort loopt de komende jaren nog eens op naar 140.000 onvervulde vacatures. Een groot maatschappelijk probleem, waar de sector een oplossingen voor zoekt. Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) ontwikkelde verschillende toekomstbeelden van de zorg in 2030 met een centrale rol voor nieuwe technologieën en ICT. Niet alleen om gezonder te leven en langer thuis te wonen, maar ook om deel te nemen aan de samenleving met een chronische ziekte. In deze blog bespreken we de centrale missie voor de gezondheidszorg en koppelen we technologieën en innovaties aan de onderliggende vier missies.

ICT als een van de oplossingen voor problemen in de zorg

Innovaties in de zorg

Door slimme inzet van ICT kunnen zorgmedewerkers productiever, prettiger en veiliger (samen)werken. Reken maar eens door wat het oplevert wanneer je elke dag een half uur tijd bespaart op het zoeken naar de juiste protocollen, het reizen naar een cliënt of het sneller kunnen registreren van de DBC-zorgproducten in je dagelijkse werk.

Daarnaast verschuift de focus sterk naar meer ambulante én preventieve zorg, ondersteund door blended healthcare-modellen: een mix van traditionele en online zorg. Die kunnen ervoor zorgen dat cliënten veel beter geholpen worden met een zorgpakket op maat. Technologieën als big data, robots, virtual reality en kunstmatige intelligentie dragen hier een steentje aan bij.

De Nederlandse zorgsector in 2030

De toekomstbeelden die Health~Holland samen met andere partners heeft opgesteld, moeten ons helpen om deze scenario's te vertalen naar concrete acties en ontwikkelingen. De missie die hierbij centraal staat, is:

In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal- economische groepen met 30% afgenomen.

Daar horen vier onderliggende missies bij waaraan we direct enkele voorbeelden hebben gekoppeld van innovaties en technologieën die hieraan zullen bijdragen:

  1. In 2040 is de ziektelast door een ongezonde leefstijl en -omgeving met 30% afgenomen

We verzamelen big data over de leefomgeving van een persoon en in combinatie met andere contextuele gegevens wordt op basis hiervan een persoonlijk gezondheidsadvies gegeven. Door kunstmatige intelligentie en machine learning ontstaat er een lerend systeem, waarmee we voorspellingen kunnen doen over de maatschappelijke gezondheid en leefomgeving. Zodat we vervolgens op tijd maatregelen kunnen nemen.

  1. In 2030 wordt zorg 50% meer in de eigen leefomgeving georganiseerd, in plaats van in zorginstellingen

We hoeven niet meer zo vaak voor controles naar de huisarts of het ziekenhuis. Slimme meetapparatuur en kunstmatige intelligentie houden onze gezondheid in de gaten. Verder wordt blockchain onmisbaar bij het vastleggen van gevoelige persoonsgegevens, zoals in een elektronisch cliënten dossier (ECD). Blended healthcare wordt de norm.

  1. In 2030 kunnen mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking naar wens en vermogen beter meedoen in de samenleving (+25%)

E-health, robotica en domotica maken het leven van chronisch zieken of mensen met een beperking gemakkelijker. Bepaalde handelingen worden geautomatiseerd en ondersteunen zo de dagelijkse activiteiten.

  1. In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen

Technologie in huis helpt mensen met dementie om langer zelfstandig te zijn. Een scherm met de indeling van de dag geeft houvast, de intelligente koelkast geeft aan dat er een maaltijd klaar staat en een robotkat helpt mogelijk het gevoel van eenzaamheid wat te verminderen. Met videobellen houden ze contact met familie en mantelzorgers.

Betere zorg door ICT

We maken nu al flinke sprongen vooruit met ICT en nieuwe technologieën in de zorg. Cliënten krijgen reminders voor medicijngebruik, sensoren houden hun gezondheid in de gaten en zorgmedewerkers kunnen flexibel en veilig werken ongeacht hun locatie. Maar er zit nog veel meer in het vat. En dat is essentieel als we ook in de toekomst goede zorg willen verlenen. De missies vanuit Health~Holland helpen in ieder geval om ICT door te ontwikkelen tot praktische tools die ingezet kunnen worden ter ondersteuning om in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid te laten leven.

Download de whitepaper 'Digitalisering in de zorg'

Wil je meer weten over digitalisering in de zorg? Lees dan onze whitepaper.

WP: Digitalisering in de zorg