‘Bij de digitale transformatie staat de mens centraal’

Hank van Gardingen 30 juli 2020

Eric Drossaert, directeur van Hands on ICT, over hoe de mensen de drijvende kracht zijn achter een succesvolle transformatie.

Organisaties hebben steeds meer in de gaten dat een digitale transformatie kan helpen om slimmer, sneller en efficiënter te werken. Maar zo’n transformatie is veel meer dan alleen een paar apps of tools introduceren, of alle data naar de cloud verhuizen. Het gaat om een volledige verandering van werken, waarbij je mensen centraal staan. Daarom is de term ‘digitale transformatie’ wat ons betreft onvolledig.

Als we één positief punt uit de Corona-crisis mogen halen, is dat mensen én organisaties heel goed in staat zijn gebleken om te veranderen. En dat we in een tijd leven waarin technologie op zo’n hoog niveau staat, dat het ook mogelijk is om snel te veranderen. Neem bijvoorbeeld één van onze klanten in de transport en logistiek. Van oudsher waren medewerkers gewend om altijd fysiek samen te werken. Door de beperkingen van de afgelopen tijd, moesten collega’s dat nu op afstand doen. Hoewel het zeker wennen was, heeft het ervoor gezorgd dat medewerkers ineens op een efficiëntere en meer creatieve manier zijn gaan samenwerken. Het bleek dat samenwerken op afstand ook goed mogelijk was. Waar het uit noodzaak werd geboren – zodat de organisatie toch zoveel mogelijk kon blijven door functioneren – zag men al snel in dat er ook veel voordelen aan zaten; efficiëntie, tijdwinst en kostenbesparing. Dat heeft er toe geleid dat de onderneming deze manier van werken ook in de toekomst deels wil blijven hanteren. De technologie heeft hierbij zeker geholpen, maar het was de omslag in de mensen op alle niveaus die dit mogelijk heeft gemaakt.

Technologie is drijvend, niet leidend

Waar wij onze klanten bij ondersteunen, is een totale business transformatie waarbij technologie de drijvende kracht is. Het gaat niet meer alleen om het inrichten van de fysieke werkplek, het gaat om het werkplekconcept: Hoe kunnen je mensen op welke locatie dan ook hun werk op een efficiënte en slimme manier laten doen? Hoe kan het management dat faciliteren, op bedrijfsniveau, maar ook op individueel niveau. Wat hebben je mensen écht nodig om te kunnen excelleren?

Pas dan komt de vraag; welke technologie helpt daarbij? Een totale transformatie kan alleen werken als op elke laag in de organisatie men bereid is te veranderen. Op de werkvloer betekent dat vaak een nieuwe manier van werken, met nieuwe apps en tools. Dat kan soms weerstand oproepen: mensen denken al snel dat ze niet goed met de nieuwe technologie om kunnen gaan. Terwijl ze thuis met de nieuwste technische snufjes in de weer zijn. Wij zetten dan ook niet alleen de technologie neer, we nemen de mensen mee en laten ze zien wat ze al kunnen en hoe het hun werk efficiënter, creatiever en leuker kan maken door deze nieuwe manier van werken. Werknemers worden vroegtijdig betrokken in het proces.

We kijken samen naar oplossingen die we kunnen verzorgen ter verbetering van het bedrijfsproces, maar ook naar de oplossingen die al op de werkvloer aanwezig zijn. Die zijn soms enorm effectief, dus waarom zou je die dan vervangen? Daarnaast besteden we veel tijd en aandacht aan een zorgvuldige introductie van nieuwe systemen én aan trainingen. Onbekend maakt immers onbemind.

Transparantie en vertrouwen

Ook op managementniveau moeten stappen gezet worden. Daarbij spelen transparantie en vertrouwen een grote rol. Vertrouwen in je mensen en vertrouwen in de technologie. Als het gaat om Cloudoplossingen, is vertrouwen in de technologie nog wel eens lastig. Want hoe weet je nu zeker dat je data die in de cloud staat, veilig is, zowel tegen cyberaanvallen maar ook als het gaat om privacy? En is de data wel altijd toegankelijk?

Om dit zo goed mogelijk te regelen, bieden we een breed scala aan oplossingen. Onder meer een zogenaamde hybride vorm van data opslag, waarbij de data zowel in de Cloud als op de ‘ijzeren’ servers op locatie staat. Maar we kijken verder dan de technologie. We kijken ook hoe we de mensen kunnen ondersteunen om deze stappen te zetten en hoe we veiligheid op een goede manier in de organisatie kunnen waarborgen.

Ook bij het borgen van de veiligheid staan naast de juiste technologie de medewerkers centraal. Zijn ze goed op de hoogte van veiligheidsrisico’s van hun werk? Welke handige tips kunnen we ze geven? Op deze manier helpen we bedrijven bij het opzetten van een ‘human firewall’, wellicht een van de belangrijkste defensielijnen.

Voor Hands on ICT staat de digitale transformatie voor twee belangrijke zaken: Hoe kunnen we samen met onze klanten en hun mensen de nieuwe (onderlinge) samenwerking vormgeven en wat is daar aan de achterkant voor nodig om dat te realiseren? Als het eerste duidelijk is, volgt het tweede al heel snel. Zo zorgen we er samen voor dat de transformatie een succes wordt.

Vrijblijvend in gesprek over de kansen voor jouw bedrijf? Neem dan gerust contact op.

Contact opnemen