5 tips om de ICT voor je productieproces slimmer en beheersbaarder in te richten

ICT is ook in de maakindustrie steeds belangrijker geworden. Niet alleen om efficiënt en prettig met elkaar samen te kunnen werken, maar ook om de productieprocessen te kunnen monitoren en optimaliseren. Het levert waardevolle data op, maakt de productie voorspelbaar en zorgt ervoor dat downtime geminimaliseerd kan worden. Maar hoe richt je dat productieproces nou slimmer in? En hoe zorg je dat het een beheersbaar geheel wordt en blijft? We helpen je op weg met deze 5 tips. 

1. Maak de cruciale onderdelen van je productieproces inzichtelijk

Natuurlijk zijn de hele productielijn en alle onderdelen van het proces belangrijk om het geheel te kunnen laten draaien. Maar vaak zijn er een aantal onderdelen die écht niet mogen uitvallen. Dit zijn de cruciale onderdelen van je productieproces. Zorg ervoor dat je duidelijk inzicht krijgt in 3 tot 5 belangrijkste onderdelen van het proces en wat er mogelijk kan gebeuren wanneer deze cruciale onderdelen zouden uitvallen. 

2. Achterhaal de kwetsbare delen van je security

Je kunt de hele ICT-structuur nog zo veilig inrichten, vaak zijn er toch nog kwetsbare delen te vinden. Je kunt denken aan de volgende punten: 

  • Verouderde machines die draaien op oude Windows versies 
  • Uitstroom van werknemers die toegang houden tot accounts 
  • Devices die zonder fatsoenlijke antivirus verbonden zijn met het netwerk 
  • Onveilige wachtwoorden of geen gebruik van MFA (multi factor authenticatie) 
  • Onvoldoende training in het gebruik van devices en wachtwoord management 

3. Definieer de RTO en RPO voor jouw organisatie

Zorg voor een realistische recovery time objective (RTO) en recovery point objective (RPO). De RTO geeft de hoeveelheid tijd aan die acceptabel is voordat het proces weer up-and-running moet zijn. De RPO geeft aan hoe vaak je voor een herstelpunt moet kiezen en hoeveel data je dus maximaal kunt missen. In andere woorden: als je maximaal drie uur aan werk of data kwijt kunt zijn, moet je dus om de drie uur een veilige back-up maken van je gegevens. Beide horen thuis in het disaster recovery plan. 

4. Maak OT data beheersbaar en waardevol

In de meeste situaties wordt IT gemoderniseerd maar blijft OT daarbij achter. Waar IT zich richt op de vertrouwelijkheid van informatie, richt OT zich op de beschikbaarheid en integriteit van de industriële apparatuur. Kortom: de kantooromgeving is vaak gemoderniseerd en de productie draait op verouderde systemen. Het is van belang om data uit deze machines inzichtelijk te krijgen. Dit kan door middel van een dashboard of portaal waarin alle data uit het productieproces in één oogopslag zichtbaar is en bewaard wordt. Dit zorgt ervoor dat je op de lange termijn steeds verder kunt uitbouwen op de data die verzameld is.  

5. Van reactief naar proactief

Tot slot moet de omslag gemaakt worden van reactief handelen naar proactief handelen. Vaak zijn de tools en software om alles te monitoren en inzicht te krijgen nog niet ingericht. Wanneer er dan iets gebeurd, kun je pas achteraf (reactief) gaan handelen. Hierbij gaat tijd, data en dus veel geld verloren. Wanneer je de processen monitort en de juiste data verzamelt, heb je vooraf al inzicht in de scenario’s en kun je hierop anticiperen. Wanneer er dan iets gebeurt, ben je er direct bij om het probleem te verhelpen of is het bij voorbaat al opgelost. Voor organisaties in de maakindustrie is dit de belangrijkste slag in de strijd tegen downtime. 

Wil je je verder verdiepen in het slimmer inrichten van je productieproces en wat Hands on ICT hierin kan betekenen? Download onze whitepaper '5 voordelen van toekomstvaste ICT voor de maakindustrie' over dit thema! 

New call-to-action