Privacy Statement

 De door jou verstrekte gegevens verwerkt Hands on ICT alleen om jouw vraag correct te beantwoorden of jou de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. In die gevallen worden jouw gegevens uitsluitend verwerkt om jouw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij je hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk is verplicht.

Sommige delen van de website van Hands on ICT kunnen cookies bevatten. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan.

Met het aanpassen van de instellingen van jouw browser kun je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de webpagina’s van Hands on ICT. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.