Tips en tricks voor een goede ICT-security strategie in de zorg

Goede ICT-beveiliging van alle systemen en applicaties in een zorginstelling is cruciaal om de continuïteit en stabiliteit van de zorg te waarborgen. En natuurlijk om bedrijfsgevoelige gegevens te beschermen. We zien vaak dat de beveiliging aan de technologische zijde in orde is, maar dat de maatregelen aan de mens- of proceszijde onderbelicht zijn. Security en informatiebeveiliging gaan verder dan techniek. In deze blog lichten we het belang van het samenspel technologie, mens en proces toe om veilig digitaal te kunnen werken in de zorg.  

Trends en ontwikkelingen in de zorg en ICT

Maar eerst duiken we in enkele trends en ontwikkelingen. De zorgsector is door de pandemie, hoge werkdruk en personeelstekorten volop in beweging. Als gevolg daarvan zien we het volgende gebeuren in de markt: 

 • Er is een sterke behoefte aan een moderne werkplek, zodat zorgmedewerkers altijd en overal veilig kunnen werken. Dit helpt ook om de hoge werkdruk te verminderen.   
 • ICT moet een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de zorg. Het doel is om overhead te beperken en de voordelen te verhogen. 
 • De digitale transformatie vraagt om digitalisering en automatisering van processen. Ook in de zorg 
 • Er is steeds meer sprake van digitale samenwerking met ketenpartners. 
 • Het is een vereiste om te voldoen aan NEN-normen en AVG-richtlijnen. Zeker in de zorg waar veel privacygevoelige en medische gegevens worden verwerkt. 

Tips en tricks voor cybersecurity in de zorg

Steeds meer zorginstellingen worden geraakt door ransomware, phishingmails en computerhacks. Een stabiele, veilige en flexibele ICT-omgeving is dus essentieel om goed te blijven functioneren. Maar hoe kun je je organisatie beschermen tegen cybercrime? Als ICT-businesspartner, toegewijd aan de zorg, adviseren we securitymaatregelen te nemen vanuit de invalshoeken techniek, proces en mens. 

Techniek 

Met behulp van moderne technologie kun je de ICT-omgeving van jouw zorginstelling veilig en up-to-date houden. Voorbeelden zijn: 

 • Anti-spam- en anti-virusoplossingen; 
 • Firewalls;  
 • Mobile Device Management;  
 • Multifactor-authenticatie;  
 • Goed wachtwoordbeleid; 
 • Het beheren van toegangsrechten;  
 • En het verzorgen van back-ups en updates.  

Daarnaast is het belangrijk dat de omgeving proactief en optimaal wordt beheerd.  

Proces 

Cybercrime is hot and happening. Iedere ICT-omgeving staat dagelijks bloot aan de gevaren van buitenaf. De vraag is niet of het je overkomt, maar eerder wanneer. Dus ben je hierop voorbereidt? Daarom adviseren we zorginstellingen om een ICT-beveiligingsbeleid op te stellen waarin alle beveiligingsmaatregelen en de verantwoordelijkheden centraal zijn beschreven.  

Verder is het aan te bevelen om een disaster recovery plan te hebben. Dit plan is in feite een draaiboek dat stap voor stap beschrijft wie wat moet doen om adequaat te reageren op een calamiteit. Het doel? Om bij een ICT-storing zo snel mogelijk alle operationele processen weer werkbaar te krijgen op een aanvaardbaar niveau. 

Tot slot zijn interne werkafspraken belangrijk. Denk aan richtlijnen over wat een medewerker aan informatie in zijn mailbox mag bewaren. Zo mag privacygevoelige informatie, denk aan bsn-nummers of IBAN-nummers, nooit in een mailbox of op een device worden bewaard. 

Mens 

Technologie en bewustwording spelen een belangrijke rol in de ICT-beveiliging. Is iedere medewerker op de hoogte van de gevolgen van cybercrime voor de zorginstelling? En weten ze hoe ze dat gevaar kunnen voorkomen? Door bewustwording te creëren, wordt de kans op menselijke fouten kleiner. Dit kan door middel van (periodieke) awareness-trainingen of een zogenaamde phishingtest om te zien hoe weerbaar een organisatie (en daarmee de mensen) is op het moment dat er hackers actief zijn.

ICT uitbesteden aan ICT-businesspartner

Steeds meer zorginstellingen kiezen voor het outsourcen van ICT-werkzaamheden. We zien in de praktijk dat nog maar weinig zorgverleners een eigen ICT-team hebben. Wél is er vaak een ICT-coördinator. Het beleggen van deze werkzaamheden bij een ICT-businesspartner zorgt ervoor dat je in plaats van uitvoerder, regievoerder wordt. De keuze hiervoor is een afweging tussen de kosten en baten. Wil je je echt alleen richten op het verlenen van zorg of je ook bezighouden met alle dagelijkse ICT-beslommeringen?   

Een goede ICT-security strategie

Het uitgangspunt voor betrouwbare ICT-security is: wees voorbereid en kijk verder dan alleen de technologie. Strategie, richtlijnen, processen en bewustwording spelen een belangrijke rol om datalekken te voorkomen en de continuïteit van de zorg te waarborgen.  

Kun je hierbij wel wat advies of ondersteuning gebruiken? Met onze expertise op het gebied van zorg en security helpen we je om jouw ICT-omgeving veilig, flexibel en up-to-date te houden. 

Wil je meer weten over uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk? Download dan onze whitepaper en lees hier alles over. 

WP: Uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk