De digitale zorgwerkplek in de praktijk

In deze blog is Hands on ICT specialist Michel Dings aan het woord. Michel heeft als Microsoft 365 & SharePoint business consultant brede expertise in het achterhalen van de werkplek-en ICT behoefte van verschillende organisaties, waaronder meerdere zorginstellingen. In deze blog geeft hij een inkijk hoe hij organisaties helpt in het vormgeven van dé digitale zorgwerkplek.

ICT in de zorg, noodzakelijke last of lust?

Zorginstellingen houden zich het liefst bezig met zorg verlenen. ICT is voor veel organisaties een bijzaak, maar ook een facilitator om de zorg beter, efficiënter en technisch veiliger te kunnen uitvoeren. De kernfunctie van een digitale zorgwerkplek is kort samengevat ‘ontzorgen’. Voor veel zorginstellingen is het belangrijk dat een ICT-omgeving altijd werkt en toegankelijk is. Een belangrijke stap die daaraan voorafgaat is het samenstellen van dé geschikte ICT-omgeving en digitale zorgwerkplek voor die organisatie.

De zorgmedewerker centraal

De zorgmedewerker vervult een centrale rol in het bepalen van dé geschikte zorgwerkplek. Aangezien iedere zorginstelling anders is bestaat er niet één universele oplossing. De passende oplossing moet in iedere situatie opnieuw bekeken en vormgegeven worden. Tijdens het creëren van de geschikte zorgwerkplek is onze doelstelling dat de zorgmedewerker zich kan focussen op datgene wat belangrijk is, zorg verlenen. Wij hebben aandacht voor het samenstellen van de digitale werkplek en ICT-omgeving die dit volledig ondersteunt.

Pains & gains

Ieder project begint met het goed luisteren naar de klant en vaststellen van de ICT-behoeftes van een zorginstelling en diens medewerkers. Deze behoeftes kunnen zeer uiteenlopend zijn. Zo is een zorgmanager geïnteresseerd in een makkelijk te ontwerpen managementrapportage en is een zorgmedewerker daarentegen eerder op zoek naar het vereenvoudigen van de dagelijkse administratieve rompslomp. Het in kaart brengen van alle ‘pains and gains’ vormt de fundering voor het vormgeven van de ideale zorgwerkplek en ICT-omgeving. Deze inventarisatie doen we door meerdere gesprekken te voeren met personen uit alle lagen van een organisatie.

Vragen die hierbij centraal staan zijn:

  • Wat heb je nodig om je werk goed te kunnen doen?
  • Wat mis je momenteel op ICT-gebied?
  • Waar zitten voor jou de pijnpunten in de huidige ICT-systemen?
  • Wat vind je momenteel goed aan de ICT-omgeving?
  • Hoe kan ICT faciliteren dat je de zorg aan het bed kunt vereenvoudigen?
  • Wat mag zeker niet ontbreken in een nieuwe ICT-omgeving?

Zijn gesprekken niet toereikend om een duidelijk beeld te schetsen van alle ICT-behoeftes binnen een zorginstelling? Dan komen wij als ICT-specialist gerust een dag meelopen binnen jouw organisatie.

Adoptie van nieuwe technologie

Adoptie is belangrijker dan het technische kunstje. Direct aan het begin betrekken we de klant bij de veranderingen die ontstaan door inzet van moderne technologie. Mogelijkheden hiervoor zijn inspiratie- en awareness sessies. Belangrijke aspecten zijn dat we de juiste verwachtingen managen en het verhaal laten aansluiten op wat er leeft en speelt binnen de organisatie. Dit doen we door in te gaan op een praktijkvoorbeeld, bijvoorbeeld een werkdag van een medewerker.

Door het nabootsen van een doorsnee werkdag kun je alle functies en mogelijkheden binnen de oplossing testen. Daarnaast wordt snel duidelijk welke aspecten er missen of juist overbodig zijn. Onze specialisten zijn zowel facilitators als onderzoekers tijdens een sessie, hier brengen zij namelijk alle praktische behoeftes verder in kaart.

De Hands on ICT aanpak

In onze aanpak houden we rekening met de digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van zorgmedewerkers. Wij beseffen dat het realiseren van een nieuwe ICT-omgeving en digitale zorgwerkplek geen eenvoudige kwestie is. In het gehele traject staan de zorginstelling en diens medewerkers centraal.

Onze werkwijze wordt aan de hand van de planning van de zorginstelling vormgegeven. Zo zorgen wij dat er geen hiaten ontstaan in de planning en uitvoering van de zorg. Wij komen om de zorginstelling te ondersteunen, niet andersom. Als ICT-businesspartner komen wij niet ‘even’ een aantal stekkers insteken en wat apparaten neerzetten. Samen zorgen we voor een gebruiksvriendelijke, eenvoudig en veilig toegankelijke omgeving waarin kennis- en informatie-uitwisseling geen last, maar een lust is. Samen zetten wij jouw digitale stip op de horizon.

Werkwijze Hands on ICT

Wanneer begint jouw digitale transitie?

Wij merken dat klanten de Hands on ICT aanpak en onze mate van flexibiliteit waarderen. We leveren geen werkplek uit een doosje, maar zoeken altijd naar de best passende oplossing in iedere unieke situatie. Wij blijven in ontwikkeling door de kennis en ervaring die we opdoen bij diverse klanten in uiteenlopende branches.

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden en voordelen voor jouw organisatie en wat we concreet voor je kunnen doen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons. Bekijk ook eens onze referentiecases, blogs en andere kennisdocumenten.

WP: Uitdagingen in het nieuwe zorgtijdperk