'Cloud' voor de maakindustrie

De meeste ICT-partijen zullen je vertellen dat zoveel mogelijk vanuit de cloud werken de beste optie is en vanuit deze (vooringenomen) gedachte adviseren. Hands on ICT onderscheidt zich door samen met organisaties te kijken naar de toepasbaarheid van de cloud en samen te bepalen hoe de ICT-roadmap er voor de komende jaren voor jouw organisatie uit moet zien. 

"Moeten we overstappen naar de cloud?'

Bij Hands on ICT werken we met brancheteams. In deze teams weten we wat er binnen een branche speelt. Het industrieteam merkt dat bij de maakindustrie, de vraag: ‘moeten we overstappen naar de cloud?’ erg actueel is. Deze vraag speelt vooral op het moment dat een bestaande in-huisomgeving technisch en of economisch afgeschreven is en vervangen dient te worden. Vaak zien we dan dat er nog steeds een (belangrijk) deel van de ICT-omgeving in-huis moet blijven draaien en er dan teruggevallen wordt op traditionele oplossingen, dat terwijl een modern ‘software defined datacenter’ op basis van Microsoft Azure Stack HCI meer voor de hand ligt. Hoe Azure Stack HCI precies werkt en welke voordelen het biedt, vertellen we je in een volgend blog.  

In deze blog beschrijven we redenen, die een migratie naar de cloud in de weg staan en geven we daarnaast een aantal voorbeelden van processen, waarbij het onderbrengen in de cloud voordelen oplevert. 

Cloudvrees

Je moet als organisatie klaar zijn voor een transitie naar de cloud. We kennen scenario’s waarbij klanten van een organisatie nog niet ‘cloudready’ zijn en eisen dat de organisatie uitgaat van in-huissystemen voor de opslag van (klant)data. Ook als er nog onvoldoende draagvlak is binnen de organisatie zelf, of als deze onwennig is in het uitbesteden kunnen dat legitieme redenen zijn om niet te kiezen voor een ‘cloud tenzij strategie’. Wij gaan dan in samenspraak bepalen of er processen zijn waarbij de cloud wél voordelen oplevert. Nieuwsgierig welke processen dit kunnen zijn? Lees dan vooral verder.  

Maatwerk

In de ideale situatie word je als organisatie volledig ontzorgd en maak je zoveel mogelijk gebruik van ‘Software as a Service applicaties’ (SaaS-applicaties). Tegenwoordig bieden de meeste softwareleveranciers hun applicatie ook als SaaS-dienst óf, en dat lijkt een trend te worden, zelfs uitsluitend als SaaS-dienst. Voordelen van SaaS-applicaties zijn dat je volledig ontzorgd wordt: de applicatie wordt onderhouden en zaken als back-ups zijn geregeld. Nadeel is dat een SaaS-applicatie weinig tot geen mogelijkheden biedt tot maatwerk, waardoor het kan lonen om de applicatie in eigen beheer, in-huis of in een private cloud te draaien. Daarnaast zien we in enkele gevallen dat de kosten van migratie zo hoog zijn, dat dit geen positieve businesscase oplevert. Het heeft dan geen zin om een volledige migratie van je landschap te forceren. Je zult altijd een goede afweging moeten maken welke applicaties (processen) wel naar de cloud gemigreerd kunnen worden en welke niet. 

Koppelingen

Naast allerlei onderlinge koppelingen tussen applicaties zijn er vaak ook applicaties en databases via PLC (Programmable Logic Controllers) gekoppeld aan productiemachines, waardoor een migratie naar de cloud geen directe optie is. 

Tijdsdruk (momentum)

Het is ook mogelijk dat een in-huis omgeving nog niet afgeschreven is en er een forse investering is gedaan, idealiter moet deze eerst afgeschreven zijn. Je bevindt je dan op het punt om na te gaan denken over een toekomstbestendige invulling van de ICT. Wanneer er juist een tijdsdruk ligt omdat systemen technisch en economisch afgeschreven zijn, kan de tijd ontbreken om een gedegen migratie naar de cloud vorm te geven. 

Connectiviteit

Wanneer een belangrijk deel van je applicaties zich in de cloud bevindt, je productieproces hiervan afhankelijk is en er een 24x7 beschikbaarheidseis is, zijn bandbreedte, latency en zeker ook redundantie van de gebruikte internetverbindingen cruciaal. Als de internetverbindingen niet voldoende capaciteit en betrouwbaarheid bieden voor grootschalig gebruik van applicaties over het internet, is dat een reden om nog niet te kiezen voor de cloud. 

Office 365, Microsoft cloudservices

Het migreren van in-huis-mailservers naar Microsoft Exchange Online is bij veel organisaties de eerste dienst die naar de cloud gemigreerd wordt. Maar bijna alle organisaties maken gebruik van één of meerdere Microsoft cloudservices. Binnen de maakindustrie heeft Covid-19 deze transitie versneld, aangezien er plotseling massaal thuisgewerkt moest worden en hierbij veel gebruik gemaakt wordt van Microsoft 365.  

Back-up & Disaster Recovery

De cloud is ideaal om te benutten als opslaglocatie voor back-ups en archiefdata. Een goede back-upstrategie gaat uit van het 3-2-1 principe. Je hebt 3 kopieën van je data op tenminste twee locaties, waarvan er één op een ander medium verblijft. Eén van de drie kopieën betreft de actieve data, de tweede kopie is bijvoorbeeld de back-up op een back-upserver en de derde kopie zou een back-up in de cloud kunnen zijn. De cloud kan hierbij als het ‘andere’ medium beschouwd worden. De aanwezigheid van steeds geavanceerdere ransom- en malware, zorgt ervoor dat ‘de derde kopie’ nog belangrijker is! Bijkomstig voordeel is dat cloudstorage relatief goedkoop en efficiënt is, je betaalt namelijk naar gebruik. Steeds vaker zien we dat de cloud ook gebruikt wordt als een kostenefficiënte volwaardige disaster recovery oplossing. Met Azure Site Recovery kunnen complete Linux- en Windowssystemen gerepliceerd worden naar Micorsoft Azure en kunnen daar, in geval van een disaster, opgestart worden. Daarnaast is het met Azure Site Recovery mogelijk om relatief eenvoudig een periodieke uitwijktest te doen.  

OTAP: Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie

OTAP staat voor Ontwikkeling, Test, Acceptatie en Productie ook wel ‘de ontwikkelstraat’ genoemd. Binnen de maakindustrie wordt nog regelmatig zelf software ontwikkeld, waarbij het belangrijk is om over een ontwikkelstraat te beschikken. Een OTAP-omgeving in de cloud levert vaak voordelen op, doordat deze geen eenmalige (hardware) aanschafkosten kent, schaalbaar is, makkelijker te beheren is en er middels een pay-as-you-go model afgerekend wordt. Wordt de OTAP-omgeving niet gebruikt, dan zet je de systemen uit en betaal je alleen voor het storagegebruik. 

Identiteit- en gegevensbescherming

Het voldoen aan allerlei wet- en regelgeving en het beveiligen van gegevens heeft prioriteit. Cloudoplossingen, zoals Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) kunnen goed ingezet worden voor het managen en beveiligen van devices (computers, laptops, tablets en smartphones), applicaties en identiteiten. Deze bundel helpt je organisatie te beveiligen en beschermen en stelt je medewerkers in staat om veilig op nieuwe en flexibele manieren te werken.  

Met EMS kan je vanuit de cloud werkplekken configureren middels ‘Autopliot’. Met Windows Autopilot kan je elk apparaat, dat tijdens de eerste installatie van Windows 10 Pro vanaf een willekeurige locatie verbinding maakt met het internet, helemaal aanpassen en inrichten én ook bestaande apparaten opnieuw instellen. Windows Autopilot neemt vanaf dat moment elke stap in de levenscyclus van je werkplekapparatuur voor haar rekening: vanaf de aanschaf en implementatie tot en met de tussentijdse resets. Dit is handig bij aanschaf van nieuwe apparatuur en als een apparaat van eigenaar verandert of defect is geraakt en na reparatie opnieuw moet worden ingesteld.  

Laat je helpen!

Heb je een concrete vraag over de mogelijkheden die de Cloud biedt of wil je alles weten over een in-huis modern software defined datacenter, of wil je graag een keer vrijblijvend met onze specialisten sparren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag en gaan uitdagingen niet uit de weg. 

Vernieuwing van IT-infrastructuur

Hands on ICT heeft de IT-infrastructuur bij het familiebedrijf WILA vernieuwd en toekomstbestendig gemaakt, waardoor WILA de komende jaren op IT-gebied vooruit kunnen. Benieuwd hoe dat gegaan is? Download dan onderstaande klantcase.Klantcase WILA - Industrie